Dzieci niepełnosprawne

Zapraszamy rodziców!

Konsultacje dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego już 24.05.2014r. o godz. 9:00-10:00.

Podczas konsultacji zaprezentujemy rodzicom ofertę bezpłatnej opieki przedszkolnej (realizacja obowiązkowej podstawy programowej).

Placówka dysponuje dwoma wolnymi miejscami w roku szkolnym 2014/2015.

Dyrektor
Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku