Zapraszamy na bezpłatną diagnostykę dzieci po 1.02.2017r. Uwaga! NOWE DRUKI pierwszego zgłoszenia!

Z dniem 1.02.2017r. Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 nawiązały współpracę ze Specjalistyczną Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Dzięki współpracy z placówką publiczną możliwe będzie uzyskanie przez naszych obecnych i przyszłych pacjentów niezbędnych dokumentów do realizacji bezpłatnych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (oraz w wyjątkowych przypadkach do kształcenia specjalnego). Przypominamy, że Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 to dwa największe ośrodki wsparcia rozwoju małego dziecka w Białymstoku.

Zapraszamy na diagnozę do Placówki Publicznej, a następnie na Terapię do Placówek Niepublicznych!

Przed złożeniem kompletu dokumentów w Poradni prosimy o wydrukowanie druków niezbędnych przy pierwszym zgłoszeniu!

 

I ETAP – DIAGNOZA:
(dotyczy dzieci, które dotychczas nie otrzymały „Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”)

 1. Zgłoszenie dziecka na badania.
 2. Zaświadczenie lekarskie na potrzeby Zespołu Orzekającego.
 3. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 4. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

II ETAP – BEZPŁATNA TERAPIA – WWR:
(dotyczy wszystkich dzieci, które będą uczęszczać na bezpłatne zajęcia w ramach WWR)

 1. Wniosek o objęcie dziecka bezpłatnymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Poradnie, które przyjmują dokumenty od rodziców dzieci zgłaszanych na diagnostykę i terapię w ramach WWR:

 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, www.ppp1.pl
  ul. Blokowa 4, lok. 4, 15-788 Białystok, w godzinach otwarcia Poradni
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2, www.ppp2.pl
  ul. Mickiewicza 74, lok. 4, 15-232 Białystok, w godzinach otwarcia Poradni

Strona internetowa Poradni Publicznej TUTAJ.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu – 695-080-009.