[szkolenie 18.02.2017] Diagnoza różnicowa dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego

link do strony organizatora: http://instytutlogopedyczny.pl/diagnoza-roznicowa-dzieci-z-zaburzeniami-rozwoju-jezykowego

Diagnoza różnicowa dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego

Temat: Diagnoza różnicowa dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego
Prowadzący:

dr Justyna Leszka – dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego. Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Fundacji ‚Nowa Nadzieja’ Kalisz.

Forma: warsztaty
Czas trwania:

18 lutego 2017 r. (sobota)

Godziny zajęć:

10:00-16:00

Miejsce :

15-232 Białystok, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Sala szkolenia Specjalistycznej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku dla dzieci ze spektrum autyzm

Cena:

370 zł

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców, wszystkich zainteresowanych
Liczba miejsc: 15-20
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

KARTY ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZYSYŁAĆ NA ADRES:

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Można się również zgłaszać, wypełniając formularz on-line

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 70 zł w przeciągu 10 dni na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Regulamin szkoleń

Plan szkolenia:
  1. Charakterystyka normatywnego rozwoju dziecka w zakresie języka, motoryki , zabawy, funkcjonowania społecznego.
  2. Model diagnostyki logopedycznej: etapy postępowania i najczęściej popełniane błędy.
  3. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy w: alalii, afazji dziecięcej, wadach słuchu, autyzmie dziecięcym, Zespole Aspergera.
  4. Warsztat – konstruowanie wywiadu z rodzicami, wartościowego pod względem diagnostycznym.
  5. Zalecenia do terapii, jako kontynuacja diagnozy. Warsztat – konstruowanie zaleceń terapeutycznych.