[szkolenie dla logopedów i rodziców 26.03.2017r.] Zabawy logopedyczne dla niemowlaka

link: http://instytutlogopedyczny.pl/guguhopla-1

 

 

Guguhopla, zabawy logopedyczne dla malucha – stymulacja wokalizacji i rozumienia małego niemówiącego dziecka
Temat: Guguhopla, zabawy logopedyczne dla malucha
Prowadzący:

dr n. hum. Marzena Machoś-Nikodem – logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej, oligofrenopedagog, filolog, kynoterapeuta. Na co dzień pracuje jako logopeda w szkole integracyjnej, poradni logopedycznej oraz ośrodku wczesnej interwencji. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu terapii mowy, językoznawstwa i dogoterapii. Opublikowała pierwszy polskojęzyczny dogoterapeutyczny program wspierania komunikacji dziecka z deficytami rozwojowymi. Wykładowca przedmiotów logopedycznych na kilku polskich uczelniach

Forma: warsztaty
Termin:

26 marca 2017 r. (niedziela)

Godziny zajęć:

09:00-16:00

Miejsce :

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Cena:

380 zł

Uczestnicy: Logopedzi, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studenci oraz inne osoby zainteresowane
Liczba miejsc: 15-20
Zgłoszenia: Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2ltOOhG
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.
Istnieje możliwość zamówienia obiadu na własny koszt.

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić opłatę za szkolenie w wysokości 80 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

 Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.