[szkolenie dla logopedów 3.06.2017r.] Podstawy terapii pozycji oralnej OPT

http://instytutlogopedyczny.pl/podstawy-terapii-pozycji-oralnej-opt-3

Temat:

Podstawy terapii pozycji oralnej OPT

Prowadzący:

Piotr Jaworski – logopeda, polonista, terapeuta metody Tomatisa;
nauczyciel dyplomowany; były członek zarządu Polskiego Związku
Logopedów (przewodniczący Komisji Zagranicznej, odpowiedzialny za włączenie PZL w struktury CPLOL, uczestnik konferencji w Malmo, Rydze i Paryżu); dwukrotnie ekspert państwowej delegacji Europejskiej Agencji Rozwoju Szkolnictwa Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (2006’ Wiedeń oraz 2008’ Limassol na Cyprze: seminaria poświęcone ocenianiu dzieci niepełnosprawnych); autor publikacji w czasopiśmie „Logopeda” poświęconych kształceniu logopedów i organizacji terapii logopedycznej w Europie i USA; ukończone szkolenia ze specjalistami z USA: Oral Placement Therapy I – II, Feeding Therapy, Solving the Puzzle of  Autism, Sensory Intervention Techniques for Speech-Language Pathologists; prowadzi warsztaty z zakresu terapii i karmienia dla logopedów i sklepik z pomocami logopedycznymi PJtherapeutic; autor publikacji Nowoczesny warsztat logopedyczny.

Forma: warsztaty
Czas trwania:

03 czerwca 2017 r.

Godziny zajęć:

09:00-15:00 (7h dydaktycznych)

Miejsce :

Białystok, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Cena:

300 zł *

Uczestnicy:

Logopedzi, studenci logopedii

Liczba miejsc: 20-35
Zgłoszenia: Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2nV3KnN
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)),poczęstunek podczas przerw kawowych.

*w przypadku udziału w dwóch szkoleniach: OPT oraz nowoczesny warsztat logopedyczny całkowity koszt szkoleń wynosi 390 zł. 

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Regulamin szkoleń

Cele szkolenia:
  • Zapoznanie uczestników z niektórymi aspektami rozwoju umiejętności językowych.
  • Nauka technik diagnostycznych do ewaluacji Pacjentów z zaburzeniami mowy i języka i zaprezentowanie narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych.
  • Zaprezentowanie podstawy zintegrowanego programu interwencji logopedycznej.
  • Przedstawienie podstawy identyfikacji zaburzeń i deficytów oromotorycznych, połykania i mowy u różnych grup Pacjentów oraz diagnozowania deficytów motorycznych w funkcjach żuchwy, warg i języka.

PROGRAM:
1. Identyfikacja GRUPY PACJENTÓW.
2. Teorie terapii ustno-motorycznej.
3. Aktywność mięśniowa niezbędna dla wyrazistości mowy.
4. Przetrwała aktywność ustna (nawyki).

5. Przegląd zagadnień związanych z karmieniem; jaki karmienie ma związek z mową: słomki, łyżeczki, kubki, pokarmy stałe.
6. Ćwiczenia mięśniowe dla poprawy wyrazistości mowy.
7. Ćwiczenia wspomagania stopniowania przeponowego i podparcia oddechowego: ‚to nie gwizdek tylko następstwo ruchu’.

8. Teoria dysocjacji i poziomowania (żuchwy).
9. Przegląd nieprawidłowych postur żuchwowych.

10.  Ćwiczenia żuchwy- stabilność żuchwy niezbędna dla ruchomości warg i języka.

11. Ruchy warg i języka niezbędne dla wyrazistości mowy- ćwiczenia na wargi i język.

12. Przegląd innych narzędzi niezbędnych do terapii logopedycznej.