[szkolenie dla logopedów, ortodontów i stomatologów, lekarzy rodzinnych 4.06.2017r.] Ortodoncja dla logopedów

http://instytutlogopedyczny.pl/ortodoncja-dla-logopedow-2

Temat: Ortodoncja dla logopedów. Praktyczne umiejętności oceny warunków zgryzowych.
Prowadzący:

dr Monika Łuszczuk – Pracuje jako logopeda, z wykształcenia także lekarz stomatolog. W praktyce stara się łączyć wiedzę z obydwu dziedzin, wiedząc, że rozwój i prawidłowe funkcjonowanie aparatu mowy zależą od wielu różnych czynników. Stale uczy się, biorąc udział w szkoleniach, kursach i warsztatach naukowych.

Forma: warsztaty
Termin:

04 czerwca 2017 r.

Godziny zajęć:

8.30 – 14.00

Miejsce :

Białystok: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Cena:

280 zł*

Uczestnicy: Logopedzi, studenci logopedii, ortodonci, stomatolodzy, lekarze rodzinni
Liczba miejsc: 15-20
Zgłoszenia: Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2meqMXM
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)),poczęstunek podczas przerw kawowych.

*W przypadku udziału w dwóch szkoleniach z dr Łuszczuk całkowity koszt wynosi 490 zł.

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 80 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Regulamin szkoleń

Program szkolenia:
  1. Wprowadzenie do ortodoncji. Norma biologiczna jako podstawa rozpoznania ortodontycznego.
  2. Zagadnienia rozwojowe. Obraz zewnątrz- i wewnątrzustny w poszczególnych okresach rozwojowych.
  3. Norma zgryzowa czyli zgryz ortognatyczny. Cechy zgryzu prawidłowego w uzębieniu mlecznym i stałym.
  4. Podstawy diagnozy ortodontycznej: klasy Angle’a, klasy Bauma, klasy kłowe, płaszczyzny przestrzenne, nagryz pionowy i poziomy.
  5. Harmonijne rysy twarzy. Sposób oceny twarzy z profilu i en face. Kierunki i tendencje wzrostu twarzy.
  6. Etiologia zaburzeń w budowie i czynności narządu żucia.
  7. Klasyfikacja wad zgryzu – charakterystyka zaburzeń.
  8. Nieprawidłowości zębowe.
  9. Wady gnatyczne i inne anomalie w budowie narządu żucia.
  10. Wady zgryzu a wady wymowy. Diagnozowanie i usprawnianie wymowy u osób z wadą zgryzu.