Uwaga! Przyjmujemy dzieci na bezpłatne zajęcia WWR z opiniami z innych Poradni Psych.-Ped. SPECJALNY BONUS ZA PRZEJŚCIE DO NASZYCH PLACÓWEK (tylko 25 miejsc)

Wszystkie dzieci aktualnie korzystające z zajęć WWR w innych placówkach (poradnie, przedszkola, punkty przedszkolne) serdecznie zapraszamy do ich kontynuacji w roku szkolnym 2017/2018 w najlepszych w Województwie Podlaskim Niepublicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 i Nr 2 w Białymstoku.

Do wyboru dwie placówki: przy ul. Blokowej 4 i przy ul. Mickiewicza 74 (najnowocześniejsza Poradnia Psych.-Ped. w Polsce).

Dla wszystkich osób, które zdecydują się już od 1 września 2017 r. do przeniesienia dziecka do Naszych Placówek SPECJALNY BONUS – gratis dodatkowa 1 godzina terapeutyczna w miesiącu przez cały rok szkolny Logorytmiki / Gimnastyki Korekcyjnej / Terapii SI / Treningu Jedzenia lub Masażu (do wyboru).

/Dodatkowa godzina realizowana jest niezależnie od liczby godzin w ramach WWR/

Na zgłoszenia osób zamierzających przepisać dziecko do naszych placówek czekamy od 16.08.2017 r. do 30.09.2017 r.

DODATKOWO Istnieje możliwość bezpłatnego badania słuchu we współpracy z Podlaskim Centrum Słuchu i Mowy SŁUCHMED przy ul. Mickiewicza 74!

ZAPRASZAMY DZIECI Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DANE KONTAKTOWE