[szkolenie 2-3.09.2017] AAC – Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji

W dniach 2-3.09.2017 r. w Poradni Nr 2 odbędzie się szkolenie z alternatywnych metod komunikacji (AAC).

Rejestracja na szkolenie pod adresem internetowym tutaj:

http://bit.ly/2n163b2

Prowadzący: mgr Magdalena Tarnawska (Lublin)
Informacje o prowadzącym: Logopeda, specjalista neurologopedii klinicznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.
Termin: 2017-09-2 do 2017-09-03
Godziny zajęć: Sobota 09:00 – 17:00 Niedziela 09:00-15:30 (18 h dydaktycznych)
Cena: 380 zł (290 zł studenci)
Nabór: trwa
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji osób z autyzmem
Grupa docelowa: Logopedzi, studenci logopedii, terapeuci, pracownicy poradni psych.-ped., lekarze, studenci nauk med., rodzice, inni zainteresowani

 

 

Program szkolenia:
1. Charakterystyka alternatywnych metod komunikowania się.
2. Specyfika rozwoju komunikacji u osób z autyzmem.
3. Poziomy rozwoju komunikacji – diagnoza umiejętności komunikowania się.
4. Wspomaganie komunikacji na etapie przedsymbolicznym.
5. Przegląd systemów znaków komunikacji symbolicznej i ich właściwy dobór.
6. Charakterystyka pomocy do komunikowania się oraz urządzeń wysokiej technologii.
7. Strategie i procedury – metodyka wprowadzania znaków.
8. Tworzenie pierwszych pomocy do komunikacji – zajęcia warsztatowe.

 

AAC

AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem
Temat: AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem.
Prowadzący:

mgr Magdalena Tarnawska – Logopeda, specjalista neurologopedii klinicznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Pracuje jako logopeda w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz w poradni specjalistycznej dla osób z autyzmem.

Forma: warsztaty
Termin:

2-3 września 2017 r.

Godziny zajęć:

Sobota 09:00 – 17:00, niedziela 09:00-15:30 (18 h dydaktycznych)

Miejsce :

Białystok, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Cena:

380 zł (studenci 290 zł)

Uczestnicy: Logopedzi, studenci logopedii, terapeuci, rodzice, inni zainteresowani
Liczba miejsc: 15-20
Zgłoszenia: Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2n163b2
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)),poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.