[szkolenie dla neurologopedów 14-15.09.2017] AFAZJA…

W dniach 14-15.09.2017 r. w Poradni Nr 2 odbędzie się szkolenie dla neurologopedów nt. afazji

Rejestracja na szkolenie pod adresem internetowym tutaj:

http://instytutlogopedyczny.pl/ilmember/signup/47

Prowadzący: mgr Marlena Puchowska
Informacje o prowadzącym: neurologopeda, specj. afazjolog, certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Jest autorką klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA oraz wielu publikacji w zakresie afazjologii.
Termin: 2017-10-14 do 2017-10-15
Godziny zajęć: sobota 09:30-18:00, niedziela 09:00-14:00
Cena: 490 zł
Nabór: trwa
Cel szkolenia:
– Przybliżenie problematyki udaru mózgu i konsekwencji;
– Przedstawienie podejścia klinicznego i logopedycznego do problemu afazji;
– Ukazanie trudności diagnostycznych oraz najczęściej popełnianych błędów w diagnozowaniu afazji.
Grupa docelowa: Logopedzi, psychologowie, pedagodzy, osoby pracujące z dorosłymi z tego typu zaburzeniami, studenci logopedii
a

MODUŁ M1 – program szkolenia:

 1. Etiologia udaru mózgu.
 2. Rodzaje udarów, czynniki ryzyka.
 3. Postępowanie we wczesnym okresie udaru.
 4. Problemy diagnozy neurologopedycznej u osób po przebytym udarze.
 5. Klasyfikacja afazji w ujęciu klinicznym.
 6. Zaburzenia wyższych funkcji towarzyszące afazji.
 7. Skale i testy do badania afazji – omówienie skal i zaprezentowanie sposobu badania afazji we wczesnych okresie zachorowania. Skala SODA.
 8. Terapia afazji z wykorzystaniem mulitmedialnych programów terapeutycznych.
 9. Kontakt z pacjentem poudarowym w pierwszych godzinach od zachorowania.
 10. Badanie skalą SODA – analiza skali i sposób prowadzenia badania.
 11. Analiza przypadków na przykładzie chorych z afazją – na autorkim materiale filmowym.
 12. Omówienie najczęściej popełnianych błędów.
 13. Algorytm postępowania logopedycznego.

Ilość miejsc: 20-30

Miejsce: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 90 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.