Zajęcia psychoedukacyjne – WAKACJE 2014

Kolejne zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, podczas których będą doskonalone umiejętności wychowawcze, odbędą się:

– 05.07.2014r. od godz. 9:00 do godz. 11:00,
– 02.08.2014r. od godz. 9:00 do godz. 11:00.

Podczas, gdy rodzice będą uczestniczyć w spotkaniu z psychologiem, dzieci będą objęte terapią logopedyczną.

Zajęcia są bezpłatne, realizowane będą w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA DO GRUPY OSÓB, KTÓRE BYŁY NIEOBECNE NA SPOTKANIU 07.06.2014 !!!