Nawiązanie współpracy z BKDR

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku została partnerem Białostockiej Karty Dużej Rodziny.

 

Dzieci w wieku od jednego roku do sześciu lat zgłoszone do Poradni zostaną zwolnione z opłaty za przeprowadzenie badań diagnostycznych oraz za ewentualne wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Warunkiem jest okazanie Białostockiej Karty Dużej Rodziny.