Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych dziecka

W Tutejszej Placówce istnieje możliwość zdiagnozowania całościowych zaburzeń rozwojowych dziecka w wieku 1 – 6 lat. (autyzm, autyzm atypowy, autyzm wczesnodziecięcy lub Zespół Aspergera).

Terminy badań ustalane indywidualnie w Rejestracji Poradni.
Przy rejestracji prosimy o okazanie książeczki zdrowia dziecka.