WWR EDYCJA WIOSNA-LATO 2015

Z dniem 1.04.2015r. ruszają zapisy do nowych grup terapeutycznych dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rodziców dzieci w wieku 0-6 zainteresowanych zapisaniem dziecka do Tutejszej Placówki na zajęcia WWR prosimy osobiste złożenie Zgłoszenia w Poradni do 31.03.2015r.

Wsparcie jest bezpłatne i obejmuje terapie: logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, SI.