Elementarz czy zabawki? – PRZECZYTAJ !

Specjaliści z Poradni Nr 2 na temat rozpoczęcia przez dziecko 6-letnie nauki w I klasie szkoły Podstawowej – str. 25.
Wydanie maj 2016r.

(Należy kliknąć na artykuł, następnie przy pomocy rolki na myszce przybliżyć widok.)