Raun Kaufman – wymiana doświadczeń związanych z Programem Son-Rise. + SKAN ARTYKUŁU

Do Białegostoku przyjechał Raun Kaufman – człowiek, który został całkowicie wyleczony z głębokiego autyzmu. Mały Raun, dziecko nauczyciela i pisarki, otrzymał diagnozę autyzmu w 1975 roku, według obowiązującej wówczas w Stanach Zjednoczonych Ameryki klasyfikacji DSM-II. Miał wtedy 18 miesięcy. Dzięki wczesnej diagnozie rodzice Rauna zaczęli równie wcześnie jego terapię.

Wywiad w TVNWywiad z Raunem Kaufmane’m w telewizji TVN Program Dzień dobry! TVN  IV 2016r. [oglądaj tutaj].

Mały Kaufman pracował ze swoją matką często w toalecie, lata 70-te.

Mały Kaufman pracuje ze swoją matką, USA, lata 70-te, XX w.

Raun Kaufman jest bohaterem popularnej książki Son-Rise: The Miracle Continues oraz filmu Son-Rise: A Miracle of Love, w których opisana została jego historia wychodzenia z autyzmu.

  • Główne założenia Programu Son-Rise to współpraca z dziećmi autystycznymi, zamiast natychmiastowego wykorzeniania ich niewłaściwego zachowania, nawiązywanie z nimi więzi, na warunkach, które im odpowiadają.
  • Najważniejszym i jednym z pierwszych kroków w Programie Son-Rise jest „dołączanie” do dzieci podczas autostymulacji. Poprzez wejście w świat dziecka autystycznego nawiązujemy z nim kontakt wzrokowy. Z czasem dziecko obdarzy nas zaufaniem, zainteresuje się nami, uwzględni dorosłych w swych zabawach. Z upływem czasu autostymulacje nasz maluch zastąpi inną czynnością, zaproponowaną przez terapeutę. Aby to osiągnąć dorosły musi być wnikliwym obserwatorem i sprawdzić, czy dziecko sygnalizuje gotowość do interakcji. Program Son-Rise bardzo dużą uwagę przywiązuje także do postawy oraz okazywania emocji przez rodziców i terapeutów podczas pracy z dzieckiem autystycznym.

Kaufman wyszedł z autyzmu i w wieku 22 lat ukończył etykę biomedyczną na Brown University w Providence USA. Obecnie zajmuje się terapią dzieci ze spektrum autyzmu, prowadzi również wykłady i seminaria, wykładał m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Szwecji, Norwegii, Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Zasiada w zarządzenie doradczym w United States Autism and Asperger’s Association (USAAA) oraz w Autism Hope Alliance (AHA).

Wymiana Doświadczeń POL-USA. Raun Kaufman, Diagności i Terapeuci z NPPP1 oraz NPPP2. Białystok, 28.04.2016r.

Podczas promocji swojej nowej książki Autyzm – przełom w podejściu, org. tyt. Autism Breakthrough: The Groundbreaking Method That Has Helped Families All Over the World Raun Kaufman i terapeuci z Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 i Nr 2 w Białymstoku mieli okazję do wymiany doświadczeń w zakresie diagnozy i terapii całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci. Kaufman zostawił pracownikom poradni egzemplarze swojej najnowszej książki z osobistymi dedykacjami i życzeniami w wytrwałości w pracy z dziećmi autystycznymi. Specjaliści z placówek życzyli Raunowi sukcesów w popularyzacji wiedzy nt. autyzmu w Polsce i na świecie.

Raun Kaufman spotkał się także ze studentami i wszystkimi zainteresowanymi tematyką autyzmu na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UwB i wygłosił wykład na temat „Procesu Dołączania: Wkraczania do świata dziecka autystycznego”, który jest fragmentem programu Son-Rise. Wykład został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Raun Kaufman, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 28.04.2016r., Białystok, Polska

 

Artykuł w Kurierze Porannym, 05.05.2016r.

Raun Kaufman

 

O diagnozie i różnych formach terapii autyzmu u dzieci mogą Państwo porozmawiać ze specjalistami ASD w Naszych Poradniach (ul. Mickiewicza 74 – Poradnia Nr 2, ul. Blokowa 4 – Poradnia Nr 1).