12.11.2016 [szkolenie specjalistyczne] Polski Pediatryczny Test Zdaniowy PTZ – D prof. Edwarda Ozimka.

logo1Fundacja Bonum Commune oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku zapraszają na warsztaty szkoleniowe:

ZABURZENIA SŁUCHU U DZIECI I MŁODZIEŻY – NASTĘPSTWA – DIAGNOSTYKA I PLANOWANIE TERAPII – ETAP I i II

Adresaci szkolenia: pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele edukacji początkowej, pracownicy żłobków, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, foniatrzy, laryngolodzy, lekarze rodzinni, protetycy słuchu, audiolodzy, terapeuci SI.

Zagadnienia poruszane na warsztacie:

 • Diagnostyka. Rodzaje badań audiologicznych. Postępowanie po rozpoznaniu zaburzenia słuchu. – zaj. warsztatowe – K. Zienkiewicz
 • Rodzaje i objawy zaburzeń słuchu. Rodzaje deficytów w zaburzeniach przetwarzania słuchowego. – wykład – K. Zienkiewicz
 • Jak dobrać właściwą terapię? Trening słuchu – etapy. – wykład – K. Wojnarowska
 • Zasady prowadzenia treningu słuchu indywidualnego i grupowego (dźwięki instrumentów). – zaj. warsztatowe – K. Wojnarowska
 • Ćwiczenia percepcji słuchowej (dźwięki mowy). – zaj. warsztatowe – K. Wojnarowska
 • Terapia oparta na deficycie. – wykład – K. Wojnarowska
 • Metoda stymulacji i terapii  funkcji słuchowych – nowe polskie narzędzie diagnostyczno – terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym PPTZ-D – prof. Edwarda Ozimka. – zaj. warsztatowe – K. Zienkiewicz
 • Zasady korzystania z narzędzia terapeutycznego – Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ – D prof. Edwarda Ozimka. – zajęcia warsztatowe dot. obsługi testu – K. Zienkiewicz, K. Wojnarowska

Korzyści dla uczestników warsztatów szkoleniowych:

 • Zdobycie umiejętności odczytywania i rozumienia wyników podstawowych badań audiologicznych.
 • Zdobycie wiedzy na temat rodzajów i objawów zaburzeń słuchu oraz rodzajów i objawów deficytów w zaburzeniach przetwarzania słuchowego.
 • Zdobycie umiejętności rozpoznawania zaburzenia słuchu i doboru odpowiedniej terapii.
 • Poznanie etapów treningu słuchowego. Poznanie zasad i zdobycie umiejętności prowadzenia treningu słuchu indywidualnego  i grupowego.
 • Zdobycie wiedzy dot. wpływu zaburzeń słuchu na rozwój dziecka
  i umiejętnego pokierowania jego terapią.

Prowadzący: mgr Karolina Zienkiewicz – pedagog, neuroterapeuta, dyplomowany protetyk słuchu
oraz mgr Katarzyna Wojnarowska – psycholog, logopeda wczesnej interwencji

Harmonogram szkoleń w Polsce: dostępny TUTAJ

Terminy:

 • 12 listopada 2016r., w godz. 9-18 lub,

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku, ul. Mickiewicza 74 lok.4

Koszt: 400zł – uczestnictwo, materiały, zaświadczenia, TEST, obiad. Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona!

(Faktury dla placówek publicznych i niepublicznych – „doskonalenie nauczyciela/logopedy/psychologa/ itp. z placówki imię i nazwisko”)

Zapisy: należy wypełnić zgłoszenie online dostępne TUTAJ

 

BROSZURA O TEŚCIE DO POBRANIA TUTAJ

PATRONATY:

Patronat honorowy – profesor dr hab. Witold Szyfter

Koordynator Medyczny Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Fundacji WOŚP

 

Patronat naukowy – profesor dr hab. Edward Ozimek – autor Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego

Zakład Akustyki Pomieszczeń i Psychoakustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Patronat medyczno – merytoryczny – dr hab. nauk med. Bożena Wiskirska – Woźnica

Kierownik Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

Honorowy patronat medyczno – merytoryczny – dr nauk med. Andrzej Senderski

Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Poradnia Foniatryczno – Audiologiczna

 

Polskie testy zdaniowe do badań zrozumiałości mowy.

Nowatorskie narzędzie diagnostyczne prof. Edwarda Ozimka (UAM–Poznań)

Polskie testy zdaniowe, to pierwsze polskie narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne pozwalające na kompleksową diagnostykę wpływu deficytów słuchowych na rozumienie mowy.

Wady słuchu najczęściej występujące polegają na częściowym lub niekiedy nawet całkowitym ograniczeniu słyszenia, a w konsekwencji ograniczonym odbiorze i rozumieniu sygnałów, w tym mowy. W przypadku dziecka z wadą słuchu nabycie języka jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania społecznego. Wrodzone wady słuchu w naszym kraju są wykrywane i rozpoznawane w pierwszych tygodniach życia, dzięki czemu dziecko bardzo szybko otrzymuje fachowe wsparcie i odpowiednie zaopatrzenie. Sprawa staje się znacznie trudniejsza, gdy mamy do czynienia z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, których nie daje rozpoznać się bez specjalistycznych badań. Dziecko z zaburzonym przetwarzaniem słuchowym jest dzieckiem dobrze słyszącym. W związku z tym zazwyczaj nie jest podejrzewane o problemy ze słyszeniem i odbieraniem dźwięków.

Spektrum objawów zaburzeń przetwarzania słuchowego często manifestuje się (w zależności od rodzaju deficytu) dopiero, kiedy dziecko rozpoczyna naukę w szkole. Wśród najczęściej występujących objawów znajduje się: zaburzone rozumienie mowy, deficyty pamięci słuchowej, przekręcanie słów, zamiana kolejności głosek, zaburzona koncentracja i cechy nadwrażliwości słuchowej. Zaburzenia przetwarzania słuchowego, jak i wady słuchu w konsekwencji zaburzają funkcjonowanie dziecka, nabywanie przez niego wiedzy oraz wpływają na jego rozwój emocjonalny.

Zestaw testów prof. E. Ozimka pozwala na wczesną diagnostykę rozumienia mowy zarówno u dzieci z dobrym słuchem, jak i dzieci korzystających z aparatów słuchowych oraz implantów ślimakowych. Stanowi on kompleksowe narzędzie diagnostyczne oraz terapeutyczne. Pozwala mierzyć i monitorować postępy dziecka z dowolnym zaburzeniem słyszenia.

Rodzaje testów zrozumiałości mowy.

Zestaw nowych polskich testów zdaniowych do oceny zrozumiałości mowy obejmuje:

 1. POLSKI TEST ZDANIOWY – PTZ – przeznaczony dla młodzieży i dorosłych wykorzystujący zdania zaczerpnięte z życia codziennego;
 2. POLSKI TEST ZDANIOWY TYPU MATRIX – PTZ – M – przeznaczony dla młodzieży i dorosłych wykorzystujący zdania o stałej strukturze syntaktycznej i małej zawartości kontekstualnej;
 3. POLSKI PEDIATRYCZNY TEST ZDANIOWY TYPU MATRIX  –  PPTZ – M – test przeznaczony dla dzieci, wykorzystujący zdania o stałej strukturze syntaktycznej.

Zestaw testów uzupełniają:

 1. POLSKI TEST TRYPLETÓW CYFROWYCH – PTTC – test screeningowy wykorzystujący sekwencje cyfr;
 2. POLSKI TEST ZDANIOWY ZROZUMIAŁOŚCI MOWY PRZYSPIESZONEJ TYPU MATRIX – PTZMP – M – dla młodzieży i dorosłych bazujący na zdaniach przyspieszonych (bez maskowania szumem).

Zastosowanie i funkcje POLSKIEGO PEDIATRYCZNEGO TESTU ZDANIOWEGO TYPU MATRIX – PPTZ – M

PPTZ – M przeznaczony jest do oceny zrozumiałości mowy u dzieci, w tym z wadami i zaburzeniami słyszenia. PPTZ – M – jest pierwszym polskim testem zdaniowym (test mowy z funkcją mowy utrudnionej – narzędzie diagnostyczne wykorzystywane w zaburzeniach przetwarzania słuchowego) przeznaczonym dla dzieci od 3, 4 roku życia. Struktura tego testu bazuje na macierzowej generacji zdań. Podstawa leksykalna testu odzwierciedla słownictwo oraz rozkład fonemowy charakterystyczny dla mowy dzieci. Test daje możliwość badania rozumienia mowy u dzieci od 3, 4 roku życia dzięki zastosowaniu interfejsu obrazkowego (odpowiedź obrazkowa umożliwia uzyskanie odpowiedzi nawet przy utrudnionym kontakcie werbalnym). Dzieci od 5 roku życia (w zależności od rozwoju mowy) mogą być diagnozowane z zastosowaniem odpowiedzi obrazkowej lub werbalnej. Test pozwala na diagnostykę rozumienia mowy oraz wyznaczenie paramentów związanych z jej dynamiką dzięki zastosowaniu adaptacyjnej procedury diagnostycznej (test z zastosowaniem szumu „babble noise” – powstały z wielokrotnej superpozycji zdań testu). Badanie testem wykonywane jest w oparciu o subiektywny próg MCL (próg przyjemnego słyszenia) badanego pacjenta.  Niewątpliwą zaletą testów prof. E. Ozimka jest dokładność oraz powtarzalność wyników. Wyniki oparte są na wskaźnikach psychometrycznych i psychoakustycznych określonych dla konkretnych grup wiekowych. PPTZ – M – jako test mowy utrudnionej, może stanowić jedno z podstawowych narzędzi diagnostycznych w zakresie rozpoznawania zaburzeń przetwarzania słuchowego w tym deficytu integracji międzypółkulowej i zaburzeń funkcji czasowych.  Test odwzorowuje naturalny proces komunikacyjny, a dzięki dodatkowym funkcjom terapeutycznym test PPTZ – M pozwala na trening funkcji słuchowych i monitorowanie postępów dziecka.

Od jesieni 2014 roku test PPTZ – M jest zastosowany w pilotażowym projekcie wczesnego rozpoznawania zaburzeń przetwarzania słuchowego.

opracowanie – Karolina Zienkiewicz  –  pedagog – neuroterapeuta

 Źródła:

 1. prof. Edward Ozimek – Polskie testy do badań zrozumiałości mowy – Instytut Akustyki, UAM, Poznań 2011.
 2. dr Jędrzej Kociński: Wpływ Separacji Przestrzennej Źródeł Zakłócających Na Zrozumiałość Mowy Polskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – monografia.
 3. Edward Ozimek, Dariusz Kutzner, Aleksander Sęk, Andrzej Wicher: Nowe testy do pomiarów zrozumiałości mowy w szumie dla języka polskiego: test zdaniowy oraz test trypletów cyfrowych, Biuletyn PSPS, nr 29, s. 16.