KADRA

Diagności i Terapeuci Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 i Nr 2:

     ppp2-1   Dmuchowska Edyta

     ppp2-2   Wilman Marta

     ppp2-3   Kuryłło Renata

     ppp2-22   Ruszczyk Katarzyna

     ppp2-17   Smyk Marzena

     ppp2-18  Wróblewska Małgorzata

     ppp2-21   Grądzka Justyna

     ppp2-20   Kresso Anna

     ppp2-min-5  Urbanek Estera

     ppp2-16   Dolińska Karolina

        Zimnoch Małgorzata