KADRA

Diagności i Terapeuci Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1:

     ppp2-1   Mosheqaj Edyta, pedagog dziecięcy

     ppp2-2   Wilman Marta, psycholog dziecięcy

     ppp2-3   Dąbrowska Renata, logopeda dziecięcy

Diagności i Terapeuci Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 2:

Kresso Anna, logopeda dzieciecy

Ruszczyk Katarzyna, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, pedagog dziecięcy

     

Grądzka Justyna, logopeda dziecięcy, neurologopeda dziecięcy

Smyk Marzena, psycholog dziecięcy

     

Dolińska Karolina, fizjoterapeuta dziecięcy / terapeuta SI / instruktor gim. korek.

     

Urbanek Estera, logopeda dziecięcy / instruktor logorytmiki