– – CENNIK – –

– – CENNIK – –

dot. Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 2

(ul. Mickiewicza 74 – I piętro)

Diagnozy

(dzieci w wieku 0-10 lat)

1

Diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna

300 zł – 1 diagnoza

(1 spotkanie diagnostyczne,

1 spotkanie ws. omówienia wyniku)

2

Diagnoza psychologiczna

3

Diagnoza pedagogiczna

4

Diagnoza fizjoterapeutyczna

Terapie dla dzieci

(dzieci w wieku 0-10 lat)

1

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

(od 4 do 8 godz. miesięcznie terapii indywidualnej lub grupowej z fizjoterapeutą, logopedą, psychologiem, pedagogiem lub terapeutą SI)

360 zł / 4 godz. miesięcznie

*w przypadku posiadania Opinii o potrzebie WWR zajęcia bezpłatne

2

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

90 zł / 50 min (indywidualne)

50 zł / 50 min (grupa 2-3 osobowa)

3

Terapia psychologiczna

4

Terapia pedagogiczna

5

FIZJOTERAPIA / MASAŻ / GIM. KOREK.

6

SI – zajęcia Integracji sensorycznej

obowiązuje od 1.09.2018 r.