O nas

Niepubliczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 oraz Nr 2 w Białymstoku są placówkami oświatowymi wpisanymi do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Białegostoku. Poradnie świadczą profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, logopedyczną oraz z zakresu rehabilitacji i integracji sensorycznej.

Nadzór nad Siecią Poradni sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

Pomagamy dzieciom, ich rodzicom, a także nauczycielom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych, trudności szkolnych.

W naszym poradniach funkcjonują zespoły, w których pracują doświadczeni specjaliści, którzy udzielają konsultacji, diagnozują i opiniują, a także prowadzą terapie. Oferujemy również wsparcie rodzicom, opiekunom i nauczycielom.
Poradnia specjalizuje się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, w ramach którego dzieci w wieku 0-10 lat mogą korzystać z terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej oraz zajęć integracji sensorycznej i rehabilitacji.

Poradnie świadczą usługi odpłatne i nieodpłatne.

Pracujemy od poniedziałku do soboty.