Gimnastyka Korekcyjna

Statystyki biją na alarm! Ponad 80% dzieci w wieku przedszkolnym ma wady postawy! Jest to w ostatnich latach najczęściej brzmiąca diagnoza lekarska dotycząca dzieci i młodzieży. Przez termin ten (wada postawy) rozumie się wszelkie dysproporcje i asymetrie w budowie ciała, których zaniedbanie może w przyszłości wywołać poważne problemy narządu kostno – stawowego.
Przyczyną wad postawy jest głównie mała aktywność ruchowa, przeciążenie pleców np. oglądaniem telewizji oraz złe nawyki higieniczne i żywieniowe. Najbardziej zagrożone są dzieci w wieku przedszkolnym (2-7 lat) i młodsze (1-2 r.ż.).

 

                     „W badaniu oglądowym na pierwszych zajęciach stwierdzamy najczęściej: odstające łopatki, okrągłe plecy, skrzywienie kręgosłupa, płaskostopie, niezdarność ruchową, zaburzenia Integracji Sensorycznej, obniżone/podwyższone napięcie mięśniowe, złe nawyki w poruszaniu, zaburzenia czucia głębokiego/powierzchniowego, wiotkość wielostawową, itp…”

fizjoterapeuta dziecięcy

 
Czym jest gimnastyka korekcyjna?  Są to zajęcia terapeutyczne, które są prowadzone w naszej Poradni przez fizjoterapeutów. Podczas zajęć stosowane są zasady metodyki wychowania fizycznego oraz profesjonalnych zajęć fizjoterapeutycznych.

Główne cele na zajęciach GK to:
 • uświadomienie rodzicom i dziecku konsekwencji wynikających z wystąpienia wady postawy,
 • opanowanie umiejętności korygowania wady postawy swojego ciała przez przyswojenie korekcji lokalnych i globalnych oraz rozciągnięcie grup mięśni przykurczonych i wzmocnienie osłabionych,
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
 • wyrabianie wytrwałości posturalnej,
 • utrwalenie nawyku prawidłowej postawy w różnych warunkach jego życia codziennego, bez udziału świadomości,
 • korygowanie zaburzeń statyki ciała,
 • przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu wady,
 • zapewnienie dzieciom z wadami postawy ruchu w odpowiednich dla nich dawkach,
 • stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu wszystkich stawów,
 • zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia,
 • poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej,
 • niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu.
Podstawowe ćwiczenia w ramach GK:
 • ćwiczenia oddechowe − plecy okrągłe, skolioza
 • ćwiczenia mięśni grzbietu i pośladków − plecy okrągłe, odstające łopatki
 • ćwiczenia mięśni brzucha − zwiększona lordoza
 • ćwiczenia korygujące ustawienie miednicy − zwiększona lordoza
 • ćwiczenia antygrawitacyjne; czynne prostowanie i rozciąganie kręgosłupa − zwiększona lordoza, plecy okrągłe, odstające łopatki, skoliozy

Dzieci w naszej Poradni mają zajęcia zazwyczaj 2 x w miesiącu, ćwiczą w małych grupach, w dobrze wyposażonej sali gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych fizjoterapeutów w postaci gier i zabaw. Różnorodność sprzętu wykorzystywanego podczas gimnastyki sprawia, że dzieci chętnie uczestniczą w kolejnych spotkaniach terapeutycznych. Po każdej wizycie w Poradni fizjoterapeuta udziela informacji jakie ćwiczenia były wykonywane oraz co będzie na kolejnym spotkaniu. Dla osób chętnych zadawana jest także „praca domowa” – zestaw ćwiczeń do powtórzenia w warunkach domowych (prosimy o przypominanie).

Zapraszamy wszystkie dzieci na bezpłatne zajęcia gimnastyki korekcyjnej w ramach WWR do Poradni przy ul. Mickiewicza 74 (oferta skierowania także do klientów Poradni z ul. Blokowej 4). Aktualnie zajęcia są bezpłatne, bowiem realizowane są w ramach WWR. Warto zatem skorzystać z zajęć jak najszybciej!

 

ZAPRASZAMY!

DANE KONTAKTOWE

ZAPRASZAMY!

DANE KONTAKTOWE