Uwaga! Przyjmujemy dzieci na bezpłatne zajęcia WWR z opiniami z innych Poradni Psych.-Ped. SPECJALNY BONUS ZA PRZEJŚCIE DO NASZYCH PLACÓWEK (tylko 25 miejsc)

Wszystkie dzieci aktualnie korzystające z zajęć WWR w innych placówkach (poradnie, przedszkola, punkty przedszkolne) serdecznie zapraszamy do ich kontynuacji w roku szkolnym 2017/2018 w najlepszych w Województwie Podlaskim Niepublicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 i Nr 2 w Białymstoku.

Do wyboru dwie placówki: przy ul. Blokowej 4 i przy ul. Mickiewicza 74 (najnowocześniejsza Poradnia Psych.-Ped. w Polsce).

Dla wszystkich osób, które zdecydują się już od 1 września 2017 r. do przeniesienia dziecka do Naszych Placówek SPECJALNY BONUS – gratis dodatkowa 1 godzina terapeutyczna w miesiącu przez cały rok szkolny Logorytmiki / Gimnastyki Korekcyjnej / Terapii SI / Treningu Jedzenia lub Masażu (do wyboru).

/Dodatkowa godzina realizowana jest niezależnie od liczby godzin w ramach WWR/

Na zgłoszenia osób zamierzających przepisać dziecko do naszych placówek czekamy od 16.08.2017 r. do 30.09.2017 r.

DODATKOWO Istnieje możliwość bezpłatnego badania słuchu we współpracy z Podlaskim Centrum Słuchu i Mowy SŁUCHMED przy ul. Mickiewicza 74!

ZAPRASZAMY DZIECI Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DANE KONTAKTOWE

Poradnia Nr 2 – wydłużone godziny pracy

.UWAGA !!!

Od 1 września 2017 r. wydłużamy godziny pracy w Poradni Nr 2, przy ul. Mickiewicza 74.

Poradnia będzie pracować w godzinach:

pon. – czw. od 8:00 do 18:00,

pt. – sob. od 8:00 do 17:00.

ZAPRASZAMY !

www.ppp2.pl

Zobacz jak wyglądają Nasze Poradnie, a następnie zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia! [ZDJĘCIA]

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obu Poradni!

Poradnia Nr 1 przy ul. Blokowej 4 w Białymstoku, rejestracja – dane w zakładce KONTAKT

 

Poradnia Nr 2 przy ul. Mickiewicza 74 w Białymstoku, rejestracja – dane w zakładce KONTAKT

 

ZAPRASZAMY!

DANE KONTAKTOWE

OD 8.05.2017r. NOWE ZAJĘCIA DLA WYMAGAJĄCYCH ! Logorytmika i Gimnastyka Korekcyjna!

UWAGA !

ZAPISZ DZIECKO NA NOWE ZAJĘCIA W RAMACH WWR

Zajęcia realizowane są w Poradni Nr 2

przy ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

(oferta skierowana także do klientów Poradni Nr 1 z ul. Blokowej)

DANE KONTAKTOWE

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej:

Zajęcia logorytmiki:
galeria z logorytmiki pojawi się po 10.05.2017…

[szkolenie dla logopedów, ortodontów i stomatologów, lekarzy rodzinnych 4.06.2017r.] Ortodoncja dla logopedów

http://instytutlogopedyczny.pl/ortodoncja-dla-logopedow-2

Temat: Ortodoncja dla logopedów. Praktyczne umiejętności oceny warunków zgryzowych.
Prowadzący:

dr Monika Łuszczuk – Pracuje jako logopeda, z wykształcenia także lekarz stomatolog. W praktyce stara się łączyć wiedzę z obydwu dziedzin, wiedząc, że rozwój i prawidłowe funkcjonowanie aparatu mowy zależą od wielu różnych czynników. Stale uczy się, biorąc udział w szkoleniach, kursach i warsztatach naukowych.

Forma: warsztaty
Termin:

04 czerwca 2017 r.

Godziny zajęć:

8.30 – 14.00

Miejsce :

Białystok: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Cena:

280 zł*

Uczestnicy: Logopedzi, studenci logopedii, ortodonci, stomatolodzy, lekarze rodzinni
Liczba miejsc: 15-20
Zgłoszenia: Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2meqMXM
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)),poczęstunek podczas przerw kawowych.

*W przypadku udziału w dwóch szkoleniach z dr Łuszczuk całkowity koszt wynosi 490 zł.

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 80 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Regulamin szkoleń

Program szkolenia:
 1. Wprowadzenie do ortodoncji. Norma biologiczna jako podstawa rozpoznania ortodontycznego.
 2. Zagadnienia rozwojowe. Obraz zewnątrz- i wewnątrzustny w poszczególnych okresach rozwojowych.
 3. Norma zgryzowa czyli zgryz ortognatyczny. Cechy zgryzu prawidłowego w uzębieniu mlecznym i stałym.
 4. Podstawy diagnozy ortodontycznej: klasy Angle’a, klasy Bauma, klasy kłowe, płaszczyzny przestrzenne, nagryz pionowy i poziomy.
 5. Harmonijne rysy twarzy. Sposób oceny twarzy z profilu i en face. Kierunki i tendencje wzrostu twarzy.
 6. Etiologia zaburzeń w budowie i czynności narządu żucia.
 7. Klasyfikacja wad zgryzu – charakterystyka zaburzeń.
 8. Nieprawidłowości zębowe.
 9. Wady gnatyczne i inne anomalie w budowie narządu żucia.
 10. Wady zgryzu a wady wymowy. Diagnozowanie i usprawnianie wymowy u osób z wadą zgryzu.

[szkolenie dla rodziców, logopedów, ortodontów, lekarzy rodzinnych 4.06.2017r.] Ssanie, połykanie, żucie, oddychanie

http://instytutlogopedyczny.pl/ssanie-polykanie-zucie-oddychanie-2

 

Temat: Ssanie, połykanie, żucie, oddychanie
Prowadzący:

dr Monika Łuszczuk – dr nauk humanistycznych; pracuje jako logopeda, z wykształcenia także lekarz stomatolog. W praktyce stara się łączyć wiedzę z obydwu dziedzin, wiedząc, że rozwój i prawidłowe funkcjonowanie aparatu mowy zależą od wielu różnych czynników. Stale uczy się, biorąc udział w szkoleniach, kursach i warsztatach naukowych.

Forma: warsztaty
Termin:

04 czerwca 2017 r.

Godziny zajęć:

14.15-19:30

Miejsce :

Białystok: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Cena:

280 zł*

Uczestnicy: Logopedzi, studenci logopedii, rodzice, lekarze rodzinni, ortodonci
Liczba miejsc: 15-20
Zgłoszenia: Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2meklEe
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)),poczęstunek podczas przerw kawowych.

*W przypadku udziału w dwóch szkoleniach z dr Łuszczuk całkowity koszt szkoleń wynosi 490 zł.

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 80 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Regulamin szkoleń

Program szkolenia:

 

1. Wprowadzenie. Zagadnienia rozwojowe:

 • Narząd żucia jako funkcjonalna całość. Równowaga morfologiczno -czynnościowa.
 • Rozwój narządu żucia jako proces skoordynowany i wzajemnie zintegrowany.
 • Rozwój i kształtowanie się sprawności artykulacyjnych na tle rozwoju innych czynności narządu żucia.
 • Określenie normy morfologicznej i normy czynnościowej w poszczególnych okresach rozwojowych

2. Fizjologia narządu żucia:

 • Przebieg czynności oddychania.
 • Przebieg i transformacja czynności związanych z pobieraniem pokarmów:
  – Ssania
  – Połykania
  – Żucia

3. Zaburzenia równowagi morfologiczno -czynnościowej w układzie narządu żucia:

 • Etiologia zaburzeń czynnościowych (połykania, ssania , żucia i oddychania)
 • Współwystępowanie zaburzeń czynnościowych z zaburzeniami artykulacji
 • Wpływ zaburzeń czynnościowych na powstawanie wad zgryzu i wad wymowy
 • Diagnostyka zaburzeń czynnościowych
 • Profilaktyka zaburzeń czynnościowych
 • Terapia zaburzeń czynnościowych. Praktyczne metody pracy. Usprawnianie wymowy osób ze współtowarzyszącymi zaburzeniami czynnościowymi

[szkolenie dla logopedów 3.06.2017r.] Nowoczesny warsztat logopedyczny

http://instytutlogopedyczny.pl/nowoczesny-warsztat-logopedyczny-3

Temat:

Nowoczesny warsztat logopedyczny

Prowadzący:

Piotr Jaworski – logopeda, polonista, terapeuta metody Tomatisa;
nauczyciel dyplomowany; były członek zarządu Polskiego Związku
Logopedów (przewodniczący Komisji Zagranicznej, odpowiedzialny za włączenie PZL w struktury CPLOL, uczestnik konferencji w Malmo, Rydze i Paryżu); dwukrotnie ekspert państwowej delegacji Europejskiej Agencji Rozwoju Szkolnictwa Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (2006’ Wiedeń oraz 2008’ Limassol na Cyprze: seminaria poświęcone ocenianiu dzieci niepełnosprawnych); autor publikacji w czasopiśmie „Logopeda” poświęconych kształceniu logopedów i organizacji terapii logopedycznej w Europie i USA; ukończone szkolenia ze specjalistami z USA: Oral Placement Therapy I – II, Feeding Therapy, Solving the Puzzle of  Autism, Sensory Intervention Techniques for Speech-Language Pathologists; prowadzi warsztaty z zakresu terapii i karmienia dla logopedów i sklepik z pomocami logopedycznymi PJtherapeutic; autor publikacji Nowoczesny warsztat logopedyczny.

Forma: warsztaty
Czas trwania:

03 czerwca 2017 r.

Godziny zajęć:

15:30-18:00 (3h dydaktyczne)

Miejsce :

Białystok, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Cena:

130 zł *

Uczestnicy:

Logopedzi, studenci logopedii

Liczba miejsc: 20-35
Zgłoszenia: Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2o8niV4
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)),poczęstunek podczas przerw kawowych.

*w przypadku udziału w dwóch szkoleniach: OPT oraz nowoczesny warsztat logopedyczny całkowity koszt szkoleń wynosi 390 zł. 

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 30 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Regulamin szkoleń

PROGRAM:

I. Przyrządy i urządzenia diagnostyczne

II. Ćwiczenia siły i stabilności żuchwy

III. Szpatułki logopedyczne

IV.   Narzędzia specjalistyczne

V. Wibratory logopedyczne

a. Przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem masażu wibracyjnego

b. Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w terapii rotacyzmu.

VI. Fleciki, gwizdki i słomki – hierarchia ruchu.

W programie szkolenia m. in.:

– diagnoza i terapia żuchwy w ujęciu specjalistów z Talk Tools;

– narzędzia służące do terapii seplenienia bocznego związanego z dysfunkcjami żuchwy;

– metody wykorzystania wibratorów logopedycznych w terapii;

– przegląd szpatułek do wibratorów Z-vibe;

– pokaz filmów dotyczących metody Ora light;

– przegląd narzędzi do kształcenia ssania, gryzienia i żucia.

[szkolenie dla logopedów 3.06.2017r.] Podstawy terapii pozycji oralnej OPT

http://instytutlogopedyczny.pl/podstawy-terapii-pozycji-oralnej-opt-3

Temat:

Podstawy terapii pozycji oralnej OPT

Prowadzący:

Piotr Jaworski – logopeda, polonista, terapeuta metody Tomatisa;
nauczyciel dyplomowany; były członek zarządu Polskiego Związku
Logopedów (przewodniczący Komisji Zagranicznej, odpowiedzialny za włączenie PZL w struktury CPLOL, uczestnik konferencji w Malmo, Rydze i Paryżu); dwukrotnie ekspert państwowej delegacji Europejskiej Agencji Rozwoju Szkolnictwa Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (2006’ Wiedeń oraz 2008’ Limassol na Cyprze: seminaria poświęcone ocenianiu dzieci niepełnosprawnych); autor publikacji w czasopiśmie „Logopeda” poświęconych kształceniu logopedów i organizacji terapii logopedycznej w Europie i USA; ukończone szkolenia ze specjalistami z USA: Oral Placement Therapy I – II, Feeding Therapy, Solving the Puzzle of  Autism, Sensory Intervention Techniques for Speech-Language Pathologists; prowadzi warsztaty z zakresu terapii i karmienia dla logopedów i sklepik z pomocami logopedycznymi PJtherapeutic; autor publikacji Nowoczesny warsztat logopedyczny.

Forma: warsztaty
Czas trwania:

03 czerwca 2017 r.

Godziny zajęć:

09:00-15:00 (7h dydaktycznych)

Miejsce :

Białystok, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Cena:

300 zł *

Uczestnicy:

Logopedzi, studenci logopedii

Liczba miejsc: 20-35
Zgłoszenia: Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2nV3KnN
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)),poczęstunek podczas przerw kawowych.

*w przypadku udziału w dwóch szkoleniach: OPT oraz nowoczesny warsztat logopedyczny całkowity koszt szkoleń wynosi 390 zł. 

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Regulamin szkoleń

Cele szkolenia:
 • Zapoznanie uczestników z niektórymi aspektami rozwoju umiejętności językowych.
 • Nauka technik diagnostycznych do ewaluacji Pacjentów z zaburzeniami mowy i języka i zaprezentowanie narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych.
 • Zaprezentowanie podstawy zintegrowanego programu interwencji logopedycznej.
 • Przedstawienie podstawy identyfikacji zaburzeń i deficytów oromotorycznych, połykania i mowy u różnych grup Pacjentów oraz diagnozowania deficytów motorycznych w funkcjach żuchwy, warg i języka.

PROGRAM:
1. Identyfikacja GRUPY PACJENTÓW.
2. Teorie terapii ustno-motorycznej.
3. Aktywność mięśniowa niezbędna dla wyrazistości mowy.
4. Przetrwała aktywność ustna (nawyki).

5. Przegląd zagadnień związanych z karmieniem; jaki karmienie ma związek z mową: słomki, łyżeczki, kubki, pokarmy stałe.
6. Ćwiczenia mięśniowe dla poprawy wyrazistości mowy.
7. Ćwiczenia wspomagania stopniowania przeponowego i podparcia oddechowego: ‚to nie gwizdek tylko następstwo ruchu’.

8. Teoria dysocjacji i poziomowania (żuchwy).
9. Przegląd nieprawidłowych postur żuchwowych.

10.  Ćwiczenia żuchwy- stabilność żuchwy niezbędna dla ruchomości warg i języka.

11. Ruchy warg i języka niezbędne dla wyrazistości mowy- ćwiczenia na wargi i język.

12. Przegląd innych narzędzi niezbędnych do terapii logopedycznej.

Zapraszamy na bezpłatną diagnostykę dzieci po 1.02.2017r. Uwaga! NOWE DRUKI pierwszego zgłoszenia!

Z dniem 1.02.2017r. Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 nawiązały współpracę ze Specjalistyczną Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Dzięki współpracy z placówką publiczną możliwe będzie uzyskanie przez naszych obecnych i przyszłych pacjentów niezbędnych dokumentów do realizacji bezpłatnych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (oraz w wyjątkowych przypadkach do kształcenia specjalnego). Przypominamy, że Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 to dwa największe ośrodki wsparcia rozwoju małego dziecka w Białymstoku.

Zapraszamy na diagnozę do Placówki Publicznej, a następnie na Terapię do Placówek Niepublicznych!

Przed złożeniem kompletu dokumentów w Poradni prosimy o wydrukowanie druków niezbędnych przy pierwszym zgłoszeniu!

 

I ETAP – DIAGNOZA:
(dotyczy dzieci, które dotychczas nie otrzymały „Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”)

 1. Zgłoszenie dziecka na badania.
 2. Zaświadczenie lekarskie na potrzeby Zespołu Orzekającego.
 3. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 4. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

II ETAP – BEZPŁATNA TERAPIA – WWR:
(dotyczy wszystkich dzieci, które będą uczęszczać na bezpłatne zajęcia w ramach WWR)

 1. Wniosek o objęcie dziecka bezpłatnymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Poradnie, które przyjmują dokumenty od rodziców dzieci zgłaszanych na diagnostykę i terapię w ramach WWR:

 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, www.ppp1.pl
  ul. Blokowa 4, lok. 4, 15-788 Białystok, w godzinach otwarcia Poradni
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2, www.ppp2.pl
  ul. Mickiewicza 74, lok. 4, 15-232 Białystok, w godzinach otwarcia Poradni

Strona internetowa Poradni Publicznej TUTAJ.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu – 695-080-009.

[szkolenie dla logopedów i rodziców 26.03.2017r.] Zabawy logopedyczne dla niemowlaka

link: http://instytutlogopedyczny.pl/guguhopla-1

 

 

Guguhopla, zabawy logopedyczne dla malucha – stymulacja wokalizacji i rozumienia małego niemówiącego dziecka
Temat: Guguhopla, zabawy logopedyczne dla malucha
Prowadzący:

dr n. hum. Marzena Machoś-Nikodem – logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej, oligofrenopedagog, filolog, kynoterapeuta. Na co dzień pracuje jako logopeda w szkole integracyjnej, poradni logopedycznej oraz ośrodku wczesnej interwencji. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu terapii mowy, językoznawstwa i dogoterapii. Opublikowała pierwszy polskojęzyczny dogoterapeutyczny program wspierania komunikacji dziecka z deficytami rozwojowymi. Wykładowca przedmiotów logopedycznych na kilku polskich uczelniach

Forma: warsztaty
Termin:

26 marca 2017 r. (niedziela)

Godziny zajęć:

09:00-16:00

Miejsce :

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Cena:

380 zł

Uczestnicy: Logopedzi, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studenci oraz inne osoby zainteresowane
Liczba miejsc: 15-20
Zgłoszenia: Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2ltOOhG
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.
Istnieje możliwość zamówienia obiadu na własny koszt.

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić opłatę za szkolenie w wysokości 80 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

 Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

[20-21.04.2017] PILOTAŻOWE SZKOLENIE Z ICF-CY [wyłącznie dla pracowników publicznych ppp]

PROGRAM SZKOLENIA dla pracowników publicznych ppp

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Zdrowia i Niepełnosprawności Dzieci i Młodzieży – ICF-CY

I. Ramy organizacyjno-techniczne szkolenia
Tytuł szkolenia: Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Zdrowia i Niepełnosprawności – ICF.
Adresat: Personel merytoryczny Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Cel/cele główne szkolenia: Nabycie umiejętności wykorzystywania Klasyfikacji ICF.
Trener: Monika Zakrzewska.
Termin realizacji: 20-21 kwiecień 2017 (czwartek, piątek).
Miejsce realizacji: 15-232 Białystok, ul. Mickiewicza 74 – I piętro, Sala szkoleniowa Specjalistycznej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla dzieci ze spektrum autyzmu.
Liczba godzin: 16h lekcyjnych (2 dni x 8h/dziennie).

II. Koncepcja merytoryczna realizacji szkolenia
Cele szczegółowe (przewidywane efekty):

 1. Wyposażenie uczestników szkolenia w praktyczne umiejętności korzystania z Klasyfikacji, w tym wyszukiwania kategorii w odpowiednich częściach i składnikach Klasyfikacji.
 2. Wyposażenie uczestników szkolenia w praktyczne umiejętności kodowania informacji przy użyciu kwalifikatorów.
 3. Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu zastosowania Klasyfikacji ICF do opisu funkcjonowania ucznia.

Warunki ukończenia formy doskonalenia: Aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Metody i formy pracy: Metody praktycznego działania, metody oglądowe, praca zindywidualizowana w warunkach grupy.
Opis materiałów, które otrzymają uczestnicy szkolenia: Materiały opracowane dla uczestników przez prowadzących.

III. Szczegółowy program szkolenia

 1. Zintegrowany bio-psycho-społeczny model funkcjonowania i niepełnosprawności, Struktura i kody klasyfikacji
 2. Kodowanie za pomocą ICF: kwalifikatory ICF.
 3. Potrzeba oraz cele ICF, ICF Core Sets/zestawy kluczowe ICF.
 4. Obszary zastosowania: ICF w Poradni.
 5. Podsumowanie, dyskusja, Test końcowy i ewaluacja.

Cena za udział w szkoleniu : 440zł brutto / os.

(VAT nie będzie naliczany, jeżeli szkolenie będzie płatne ze środków
publicznych oraz informacje pozyskane dla uczestników na szkoleniu będą
podnosiły ich kwalifikacje w rozumieniu Rozporządzenia wykonawczego
Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011r. , które w pkt. 32 określa, że
kształcenia zawodowe lub przekwalifikujące powinno obejmować
nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem,
tak samo jak każde nauczanie mające na celu nabycie lub uaktualnienie
wiedzy do celów zawodowych, bez względu na czas trwania kursu.

Powyższa cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu;
 • materiały szkoleniowe;
 • obiad każdego dnia ok. g. 12.

Sposób i warunki naboru:
Telefoniczne pod nr tel. 695-080-009.

[szkolenie 10.03.2017] Metoda Krakowska – terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju

link: http://instytutlogopedyczny.pl/metoda-krakowska-terapia-neurobiologiczna-dzieci-z-zaburzeniami-rozwoju

Metoda Krakowska – terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju

Temat: Metoda Krakowska – terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju
Prowadzący:

dr Justyna Leszka – dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego. Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Fundacji ‚Nowa Nadzieja’ Kalisz.

Forma: warsztaty
Czas trwania:

 10 marca 2017 r. (piątek)

Godziny zajęć:

14:00-20:00

Miejsce :

15-232 Białystok, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Sala szkolenia Specjalistycznej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku dla dzieci ze spektrum autyzm

Cena:

370 zł

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców, wszystkich zainteresowanych
Liczba miejsc: 15-20
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

KARTY ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZYSYŁAĆ NA ADRES:

biuro@instytutlogopedyczny.pl

Można się również zgłaszać, wypełniając formularz on-line

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 70 zł w przeciągu 10 dni na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Regulamin szkoleń

Plan szkolenia:

 1. Założenia Metody Krakowskiej.
 2. Pojęcie rozwoju normatywnego i nienormatywnego; zagrożenie zaburzeniami w rozwoju; wczesna diagnoza zaburzeń w rozwoju jako warunek skutecznej terapii.
 3. Stymulacja i terapia rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju.
 4. Techniki składające się na Metodę Krakowską.
 5. Wykorzystanie technik Metody Krakowskiej w pracy z dziećmi – warsztat; praca na pomocach stworzonych na potrzeby MK.