[szkolenie dla neurologopedów 14-15.09.2017] AFAZJA…

W dniach 14-15.09.2017 r. w Poradni Nr 2 odbędzie się szkolenie dla neurologopedów nt. afazji

Rejestracja na szkolenie pod adresem internetowym tutaj:

http://instytutlogopedyczny.pl/ilmember/signup/47

Prowadzący: mgr Marlena Puchowska
Informacje o prowadzącym: neurologopeda, specj. afazjolog, certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Jest autorką klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA oraz wielu publikacji w zakresie afazjologii.
Termin: 2017-10-14 do 2017-10-15
Godziny zajęć: sobota 09:30-18:00, niedziela 09:00-14:00
Cena: 490 zł
Nabór: trwa
Cel szkolenia:
– Przybliżenie problematyki udaru mózgu i konsekwencji;
– Przedstawienie podejścia klinicznego i logopedycznego do problemu afazji;
– Ukazanie trudności diagnostycznych oraz najczęściej popełnianych błędów w diagnozowaniu afazji.
Grupa docelowa: Logopedzi, psychologowie, pedagodzy, osoby pracujące z dorosłymi z tego typu zaburzeniami, studenci logopedii
a

MODUŁ M1 – program szkolenia:

 1. Etiologia udaru mózgu.
 2. Rodzaje udarów, czynniki ryzyka.
 3. Postępowanie we wczesnym okresie udaru.
 4. Problemy diagnozy neurologopedycznej u osób po przebytym udarze.
 5. Klasyfikacja afazji w ujęciu klinicznym.
 6. Zaburzenia wyższych funkcji towarzyszące afazji.
 7. Skale i testy do badania afazji – omówienie skal i zaprezentowanie sposobu badania afazji we wczesnych okresie zachorowania. Skala SODA.
 8. Terapia afazji z wykorzystaniem mulitmedialnych programów terapeutycznych.
 9. Kontakt z pacjentem poudarowym w pierwszych godzinach od zachorowania.
 10. Badanie skalą SODA – analiza skali i sposób prowadzenia badania.
 11. Analiza przypadków na przykładzie chorych z afazją – na autorkim materiale filmowym.
 12. Omówienie najczęściej popełnianych błędów.
 13. Algorytm postępowania logopedycznego.

Ilość miejsc: 20-30

Miejsce: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Po przesłaniu karty zgłoszenia oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 90 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

[szkolenie 2-3.09.2017] AAC – Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji

W dniach 2-3.09.2017 r. w Poradni Nr 2 odbędzie się szkolenie z alternatywnych metod komunikacji (AAC).

Rejestracja na szkolenie pod adresem internetowym tutaj:

http://bit.ly/2n163b2

Prowadzący: mgr Magdalena Tarnawska (Lublin)
Informacje o prowadzącym: Logopeda, specjalista neurologopedii klinicznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.
Termin: 2017-09-2 do 2017-09-03
Godziny zajęć: Sobota 09:00 – 17:00 Niedziela 09:00-15:30 (18 h dydaktycznych)
Cena: 380 zł (290 zł studenci)
Nabór: trwa
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z alternatywnymi i wspomagającymi metodami porozumiewania się ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji osób z autyzmem
Grupa docelowa: Logopedzi, studenci logopedii, terapeuci, pracownicy poradni psych.-ped., lekarze, studenci nauk med., rodzice, inni zainteresowani

 

 

Program szkolenia:
1. Charakterystyka alternatywnych metod komunikowania się.
2. Specyfika rozwoju komunikacji u osób z autyzmem.
3. Poziomy rozwoju komunikacji – diagnoza umiejętności komunikowania się.
4. Wspomaganie komunikacji na etapie przedsymbolicznym.
5. Przegląd systemów znaków komunikacji symbolicznej i ich właściwy dobór.
6. Charakterystyka pomocy do komunikowania się oraz urządzeń wysokiej technologii.
7. Strategie i procedury – metodyka wprowadzania znaków.
8. Tworzenie pierwszych pomocy do komunikacji – zajęcia warsztatowe.

 

AAC

AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem
Temat: AAC. Wprowadzenie alternatywnych metod komunikacji u osób z autyzmem.
Prowadzący:

mgr Magdalena Tarnawska – Logopeda, specjalista neurologopedii klinicznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Pracuje jako logopeda w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz w poradni specjalistycznej dla osób z autyzmem.

Forma: warsztaty
Termin:

2-3 września 2017 r.

Godziny zajęć:

Sobota 09:00 – 17:00, niedziela 09:00-15:30 (18 h dydaktycznych)

Miejsce :

Białystok, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Cena:

380 zł (studenci 290 zł)

Uczestnicy: Logopedzi, studenci logopedii, terapeuci, rodzice, inni zainteresowani
Liczba miejsc: 15-20
Zgłoszenia: Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2n163b2
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)),poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

 

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Uwaga! Przyjmujemy dzieci na bezpłatne zajęcia WWR z opiniami z innych Poradni Psych.-Ped. SPECJALNY BONUS ZA PRZEJŚCIE DO NASZYCH PLACÓWEK (tylko 25 miejsc)

Wszystkie dzieci aktualnie korzystające z zajęć WWR w innych placówkach (poradnie, przedszkola, punkty przedszkolne) serdecznie zapraszamy do ich kontynuacji w roku szkolnym 2017/2018 w najlepszych w Województwie Podlaskim Niepublicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 i Nr 2 w Białymstoku.

Do wyboru dwie placówki: przy ul. Blokowej 4 i przy ul. Mickiewicza 74 (najnowocześniejsza Poradnia Psych.-Ped. w Polsce).

Dla wszystkich osób, które zdecydują się już od 1 września 2017 r. do przeniesienia dziecka do Naszych Placówek SPECJALNY BONUS – gratis dodatkowa 1 godzina terapeutyczna w miesiącu przez cały rok szkolny Logorytmiki / Gimnastyki Korekcyjnej / Terapii SI / Treningu Jedzenia lub Masażu (do wyboru).

/Dodatkowa godzina realizowana jest niezależnie od liczby godzin w ramach WWR/

Na zgłoszenia osób zamierzających przepisać dziecko do naszych placówek czekamy od 16.08.2017 r. do 30.09.2017 r.

DODATKOWO Istnieje możliwość bezpłatnego badania słuchu we współpracy z Podlaskim Centrum Słuchu i Mowy SŁUCHMED przy ul. Mickiewicza 74!

ZAPRASZAMY DZIECI Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DANE KONTAKTOWE

Poradnia Nr 2 – wydłużone godziny pracy

.UWAGA !!!

Od 1 września 2017 r. wydłużamy godziny pracy w Poradni Nr 2, przy ul. Mickiewicza 74.

Poradnia będzie pracować w godzinach:

pon. – czw. od 8:00 do 18:00,

pt. – sob. od 8:00 do 17:00.

ZAPRASZAMY !

www.ppp2.pl

Zobacz jak wyglądają Nasze Poradnie, a następnie zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia! [ZDJĘCIA]

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z obu Poradni!

Poradnia Nr 1 przy ul. Blokowej 4 w Białymstoku, rejestracja – dane w zakładce KONTAKT

 

Poradnia Nr 2 przy ul. Mickiewicza 74 w Białymstoku, rejestracja – dane w zakładce KONTAKT

 

ZAPRASZAMY!

DANE KONTAKTOWE

OD 8.05.2017r. NOWE ZAJĘCIA DLA WYMAGAJĄCYCH ! Logorytmika i Gimnastyka Korekcyjna!

UWAGA !

ZAPISZ DZIECKO NA NOWE ZAJĘCIA W RAMACH WWR

Zajęcia realizowane są w Poradni Nr 2

przy ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

(oferta skierowana także do klientów Poradni Nr 1 z ul. Blokowej)

DANE KONTAKTOWE

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej:

Zajęcia logorytmiki:
galeria z logorytmiki pojawi się po 10.05.2017…

[szkolenie dla logopedów, ortodontów i stomatologów, lekarzy rodzinnych 4.06.2017r.] Ortodoncja dla logopedów

http://instytutlogopedyczny.pl/ortodoncja-dla-logopedow-2

Temat: Ortodoncja dla logopedów. Praktyczne umiejętności oceny warunków zgryzowych.
Prowadzący:

dr Monika Łuszczuk – Pracuje jako logopeda, z wykształcenia także lekarz stomatolog. W praktyce stara się łączyć wiedzę z obydwu dziedzin, wiedząc, że rozwój i prawidłowe funkcjonowanie aparatu mowy zależą od wielu różnych czynników. Stale uczy się, biorąc udział w szkoleniach, kursach i warsztatach naukowych.

Forma: warsztaty
Termin:

04 czerwca 2017 r.

Godziny zajęć:

8.30 – 14.00

Miejsce :

Białystok: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Cena:

280 zł*

Uczestnicy: Logopedzi, studenci logopedii, ortodonci, stomatolodzy, lekarze rodzinni
Liczba miejsc: 15-20
Zgłoszenia: Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2meqMXM
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)),poczęstunek podczas przerw kawowych.

*W przypadku udziału w dwóch szkoleniach z dr Łuszczuk całkowity koszt wynosi 490 zł.

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 80 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Regulamin szkoleń

Program szkolenia:
 1. Wprowadzenie do ortodoncji. Norma biologiczna jako podstawa rozpoznania ortodontycznego.
 2. Zagadnienia rozwojowe. Obraz zewnątrz- i wewnątrzustny w poszczególnych okresach rozwojowych.
 3. Norma zgryzowa czyli zgryz ortognatyczny. Cechy zgryzu prawidłowego w uzębieniu mlecznym i stałym.
 4. Podstawy diagnozy ortodontycznej: klasy Angle’a, klasy Bauma, klasy kłowe, płaszczyzny przestrzenne, nagryz pionowy i poziomy.
 5. Harmonijne rysy twarzy. Sposób oceny twarzy z profilu i en face. Kierunki i tendencje wzrostu twarzy.
 6. Etiologia zaburzeń w budowie i czynności narządu żucia.
 7. Klasyfikacja wad zgryzu – charakterystyka zaburzeń.
 8. Nieprawidłowości zębowe.
 9. Wady gnatyczne i inne anomalie w budowie narządu żucia.
 10. Wady zgryzu a wady wymowy. Diagnozowanie i usprawnianie wymowy u osób z wadą zgryzu.

[szkolenie dla rodziców, logopedów, ortodontów, lekarzy rodzinnych 4.06.2017r.] Ssanie, połykanie, żucie, oddychanie

http://instytutlogopedyczny.pl/ssanie-polykanie-zucie-oddychanie-2

 

Temat: Ssanie, połykanie, żucie, oddychanie
Prowadzący:

dr Monika Łuszczuk – dr nauk humanistycznych; pracuje jako logopeda, z wykształcenia także lekarz stomatolog. W praktyce stara się łączyć wiedzę z obydwu dziedzin, wiedząc, że rozwój i prawidłowe funkcjonowanie aparatu mowy zależą od wielu różnych czynników. Stale uczy się, biorąc udział w szkoleniach, kursach i warsztatach naukowych.

Forma: warsztaty
Termin:

04 czerwca 2017 r.

Godziny zajęć:

14.15-19:30

Miejsce :

Białystok: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Cena:

280 zł*

Uczestnicy: Logopedzi, studenci logopedii, rodzice, lekarze rodzinni, ortodonci
Liczba miejsc: 15-20
Zgłoszenia: Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2meklEe
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)),poczęstunek podczas przerw kawowych.

*W przypadku udziału w dwóch szkoleniach z dr Łuszczuk całkowity koszt szkoleń wynosi 490 zł.

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 80 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

 

Regulamin szkoleń

Program szkolenia:

 

1. Wprowadzenie. Zagadnienia rozwojowe:

 • Narząd żucia jako funkcjonalna całość. Równowaga morfologiczno -czynnościowa.
 • Rozwój narządu żucia jako proces skoordynowany i wzajemnie zintegrowany.
 • Rozwój i kształtowanie się sprawności artykulacyjnych na tle rozwoju innych czynności narządu żucia.
 • Określenie normy morfologicznej i normy czynnościowej w poszczególnych okresach rozwojowych

2. Fizjologia narządu żucia:

 • Przebieg czynności oddychania.
 • Przebieg i transformacja czynności związanych z pobieraniem pokarmów:
  – Ssania
  – Połykania
  – Żucia

3. Zaburzenia równowagi morfologiczno -czynnościowej w układzie narządu żucia:

 • Etiologia zaburzeń czynnościowych (połykania, ssania , żucia i oddychania)
 • Współwystępowanie zaburzeń czynnościowych z zaburzeniami artykulacji
 • Wpływ zaburzeń czynnościowych na powstawanie wad zgryzu i wad wymowy
 • Diagnostyka zaburzeń czynnościowych
 • Profilaktyka zaburzeń czynnościowych
 • Terapia zaburzeń czynnościowych. Praktyczne metody pracy. Usprawnianie wymowy osób ze współtowarzyszącymi zaburzeniami czynnościowymi

[szkolenie dla logopedów 3.06.2017r.] Nowoczesny warsztat logopedyczny

http://instytutlogopedyczny.pl/nowoczesny-warsztat-logopedyczny-3

Temat:

Nowoczesny warsztat logopedyczny

Prowadzący:

Piotr Jaworski – logopeda, polonista, terapeuta metody Tomatisa;
nauczyciel dyplomowany; były członek zarządu Polskiego Związku
Logopedów (przewodniczący Komisji Zagranicznej, odpowiedzialny za włączenie PZL w struktury CPLOL, uczestnik konferencji w Malmo, Rydze i Paryżu); dwukrotnie ekspert państwowej delegacji Europejskiej Agencji Rozwoju Szkolnictwa Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (2006’ Wiedeń oraz 2008’ Limassol na Cyprze: seminaria poświęcone ocenianiu dzieci niepełnosprawnych); autor publikacji w czasopiśmie „Logopeda” poświęconych kształceniu logopedów i organizacji terapii logopedycznej w Europie i USA; ukończone szkolenia ze specjalistami z USA: Oral Placement Therapy I – II, Feeding Therapy, Solving the Puzzle of  Autism, Sensory Intervention Techniques for Speech-Language Pathologists; prowadzi warsztaty z zakresu terapii i karmienia dla logopedów i sklepik z pomocami logopedycznymi PJtherapeutic; autor publikacji Nowoczesny warsztat logopedyczny.

Forma: warsztaty
Czas trwania:

03 czerwca 2017 r.

Godziny zajęć:

15:30-18:00 (3h dydaktyczne)

Miejsce :

Białystok, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Cena:

130 zł *

Uczestnicy:

Logopedzi, studenci logopedii

Liczba miejsc: 20-35
Zgłoszenia: Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2o8niV4
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)),poczęstunek podczas przerw kawowych.

*w przypadku udziału w dwóch szkoleniach: OPT oraz nowoczesny warsztat logopedyczny całkowity koszt szkoleń wynosi 390 zł. 

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 30 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Regulamin szkoleń

PROGRAM:

I. Przyrządy i urządzenia diagnostyczne

II. Ćwiczenia siły i stabilności żuchwy

III. Szpatułki logopedyczne

IV.   Narzędzia specjalistyczne

V. Wibratory logopedyczne

a. Przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem masażu wibracyjnego

b. Wykorzystanie wibratorów logopedycznych w terapii rotacyzmu.

VI. Fleciki, gwizdki i słomki – hierarchia ruchu.

W programie szkolenia m. in.:

– diagnoza i terapia żuchwy w ujęciu specjalistów z Talk Tools;

– narzędzia służące do terapii seplenienia bocznego związanego z dysfunkcjami żuchwy;

– metody wykorzystania wibratorów logopedycznych w terapii;

– przegląd szpatułek do wibratorów Z-vibe;

– pokaz filmów dotyczących metody Ora light;

– przegląd narzędzi do kształcenia ssania, gryzienia i żucia.

[szkolenie dla logopedów 3.06.2017r.] Podstawy terapii pozycji oralnej OPT

http://instytutlogopedyczny.pl/podstawy-terapii-pozycji-oralnej-opt-3

Temat:

Podstawy terapii pozycji oralnej OPT

Prowadzący:

Piotr Jaworski – logopeda, polonista, terapeuta metody Tomatisa;
nauczyciel dyplomowany; były członek zarządu Polskiego Związku
Logopedów (przewodniczący Komisji Zagranicznej, odpowiedzialny za włączenie PZL w struktury CPLOL, uczestnik konferencji w Malmo, Rydze i Paryżu); dwukrotnie ekspert państwowej delegacji Europejskiej Agencji Rozwoju Szkolnictwa Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych (2006’ Wiedeń oraz 2008’ Limassol na Cyprze: seminaria poświęcone ocenianiu dzieci niepełnosprawnych); autor publikacji w czasopiśmie „Logopeda” poświęconych kształceniu logopedów i organizacji terapii logopedycznej w Europie i USA; ukończone szkolenia ze specjalistami z USA: Oral Placement Therapy I – II, Feeding Therapy, Solving the Puzzle of  Autism, Sensory Intervention Techniques for Speech-Language Pathologists; prowadzi warsztaty z zakresu terapii i karmienia dla logopedów i sklepik z pomocami logopedycznymi PJtherapeutic; autor publikacji Nowoczesny warsztat logopedyczny.

Forma: warsztaty
Czas trwania:

03 czerwca 2017 r.

Godziny zajęć:

09:00-15:00 (7h dydaktycznych)

Miejsce :

Białystok, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Cena:

300 zł *

Uczestnicy:

Logopedzi, studenci logopedii

Liczba miejsc: 20-35
Zgłoszenia: Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2nV3KnN
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)),poczęstunek podczas przerw kawowych.

*w przypadku udziału w dwóch szkoleniach: OPT oraz nowoczesny warsztat logopedyczny całkowity koszt szkoleń wynosi 390 zł. 

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić zaliczkę w wysokości 100 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Regulamin szkoleń

Cele szkolenia:
 • Zapoznanie uczestników z niektórymi aspektami rozwoju umiejętności językowych.
 • Nauka technik diagnostycznych do ewaluacji Pacjentów z zaburzeniami mowy i języka i zaprezentowanie narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych.
 • Zaprezentowanie podstawy zintegrowanego programu interwencji logopedycznej.
 • Przedstawienie podstawy identyfikacji zaburzeń i deficytów oromotorycznych, połykania i mowy u różnych grup Pacjentów oraz diagnozowania deficytów motorycznych w funkcjach żuchwy, warg i języka.

PROGRAM:
1. Identyfikacja GRUPY PACJENTÓW.
2. Teorie terapii ustno-motorycznej.
3. Aktywność mięśniowa niezbędna dla wyrazistości mowy.
4. Przetrwała aktywność ustna (nawyki).

5. Przegląd zagadnień związanych z karmieniem; jaki karmienie ma związek z mową: słomki, łyżeczki, kubki, pokarmy stałe.
6. Ćwiczenia mięśniowe dla poprawy wyrazistości mowy.
7. Ćwiczenia wspomagania stopniowania przeponowego i podparcia oddechowego: ‚to nie gwizdek tylko następstwo ruchu’.

8. Teoria dysocjacji i poziomowania (żuchwy).
9. Przegląd nieprawidłowych postur żuchwowych.

10.  Ćwiczenia żuchwy- stabilność żuchwy niezbędna dla ruchomości warg i języka.

11. Ruchy warg i języka niezbędne dla wyrazistości mowy- ćwiczenia na wargi i język.

12. Przegląd innych narzędzi niezbędnych do terapii logopedycznej.

Zapraszamy na bezpłatną diagnostykę dzieci po 1.02.2017r. Uwaga! NOWE DRUKI pierwszego zgłoszenia!

Z dniem 1.02.2017r. Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 nawiązały współpracę ze Specjalistyczną Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Dzięki współpracy z placówką publiczną możliwe będzie uzyskanie przez naszych obecnych i przyszłych pacjentów niezbędnych dokumentów do realizacji bezpłatnych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (oraz w wyjątkowych przypadkach do kształcenia specjalnego). Przypominamy, że Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 to dwa największe ośrodki wsparcia rozwoju małego dziecka w Białymstoku.

Zapraszamy na diagnozę do Placówki Publicznej, a następnie na Terapię do Placówek Niepublicznych!

Przed złożeniem kompletu dokumentów w Poradni prosimy o wydrukowanie druków niezbędnych przy pierwszym zgłoszeniu!

 

I ETAP – DIAGNOZA:
(dotyczy dzieci, które dotychczas nie otrzymały „Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”)

 1. Zgłoszenie dziecka na badania.
 2. Zaświadczenie lekarskie na potrzeby Zespołu Orzekającego.
 3. Wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 4. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

II ETAP – BEZPŁATNA TERAPIA – WWR:
(dotyczy wszystkich dzieci, które będą uczęszczać na bezpłatne zajęcia w ramach WWR)

 1. Wniosek o objęcie dziecka bezpłatnymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Poradnie, które przyjmują dokumenty od rodziców dzieci zgłaszanych na diagnostykę i terapię w ramach WWR:

 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, www.ppp1.pl
  ul. Blokowa 4, lok. 4, 15-788 Białystok, w godzinach otwarcia Poradni
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2, www.ppp2.pl
  ul. Mickiewicza 74, lok. 4, 15-232 Białystok, w godzinach otwarcia Poradni

Strona internetowa Poradni Publicznej TUTAJ.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu – 695-080-009.

[szkolenie dla logopedów i rodziców 26.03.2017r.] Zabawy logopedyczne dla niemowlaka

link: http://instytutlogopedyczny.pl/guguhopla-1

 

 

Guguhopla, zabawy logopedyczne dla malucha – stymulacja wokalizacji i rozumienia małego niemówiącego dziecka
Temat: Guguhopla, zabawy logopedyczne dla malucha
Prowadzący:

dr n. hum. Marzena Machoś-Nikodem – logopeda, specjalistka wczesnej logopedii klinicznej, oligofrenopedagog, filolog, kynoterapeuta. Na co dzień pracuje jako logopeda w szkole integracyjnej, poradni logopedycznej oraz ośrodku wczesnej interwencji. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu terapii mowy, językoznawstwa i dogoterapii. Opublikowała pierwszy polskojęzyczny dogoterapeutyczny program wspierania komunikacji dziecka z deficytami rozwojowymi. Wykładowca przedmiotów logopedycznych na kilku polskich uczelniach

Forma: warsztaty
Termin:

26 marca 2017 r. (niedziela)

Godziny zajęć:

09:00-16:00

Miejsce :

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku, ul. Mickiewicza 74 (I piętro)

Cena:

380 zł

Uczestnicy: Logopedzi, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studenci oraz inne osoby zainteresowane
Liczba miejsc: 15-20
Zgłoszenia: Formularz rejestracyjny http://bit.ly/2ltOOhG
Uwagi: Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę. Zwykle jest to publikacja logopedyczna lub pomoc przydatna w terapii.

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie & 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186)), poczęstunek podczas przerw kawowych.
Istnieje możliwość zamówienia obiadu na własny koszt.

 

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz otrzymaniu od organizatora potwierdzenia zakwalifikowania na szkolenie należy uiścić opłatę za szkolenie w wysokości 80 zł w przeciągu 3 dni roboczych na konto:

33 1140 2004 0000 3602 7578 2600

Pozostałą kwotę należy wpłacić po uzgodnieniu e-mailowym.

 Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę po szkoleniu na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.