Projekt „Badabada”

badabada_duzy-format

Doświadczenia w diagnozowaniu najmłodszych dzieci zaowocowały opracowaniem koncepcji ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania autyzmu. Stanowi on wieloletni rezultat poszukiwania rozwiązań, procedur i narzędzi pozwalających na monitorowanie rozwoju małych dzieci tak, aby jak najwcześniej wychwytać wczesne objawy spektrum autyzmu. Program opiera się na doświadczeniach działań pilotażowych, prowadzonych w Fundacji Synapsis od 2004 roku. W tym czasie obniżono typowy wiek diagnozowania z około 4 lat do poniżej 2 lat.

Znane obecnie na świecie metody pozwalają na diagnozowanie zaburzeń autystycznych od ok. 12 miesiąca życia lub stanu zagrożenia tymi zaburzeniami od II-ego półrocza życia dziecka. Z jednej strony – zazwyczaj ze względu na dyskretność pierwszych przejawów zaburzeń – wykrywanie ich wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Z drugiej zaś odpowiedniej organizacji systemu monitorowania rozwoju dzieci, zwłaszcza z grup zwiększonego ryzyka. Oznacza to potrzebę systematycznego kwalifikowania dzieci, wymagających szczególnej uwagi, do grup ryzyka. A także uważnej oceny w różnych sytuacjach kontaktu z lekarzami, psychologami, terapeutami, czy nie występują objawy (deficyty rozwojowe) mogące świadczyć o stanie zagrożenia rozwojem zaburzeń autystycznych.

logo_synapsisRealizowany obecnie przez Fundację Synapsis w Partnerstwie z Niepublicznymi Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi Nr 1 oraz Nr 2 w Białymstoku Program „Badabada” przewiduje działania nastawione na rozwój systemu opieki nad niemowlętami i małymi dziećmi w obu tych zakresach (zarówno w zakresie wiedzy, jak i organizacji pomocy). Wierzymy, że dzięki temu zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci w wielu przypadkach będą rozpoznawane dużo wcześniej niż dotychczas oraz staną się elementem systemowych rozwiązań.

Zakłada się, iż z Województwie Podlaskim w Projekcie weźmie udział parę tysięcy dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do 4 lat.

Zapraszamy serdecznie na płatne badania przesiewowe do Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 oraz Nr 2 w Białymstoku. W projekcie może wziąć udział każde dziecko zamieszkałe na terenie Województwa Podlaskiego.

Aby umówić się na płatną wizytę należy skontaktować się z Rejestracją wybranej Placówki.

Na badanie należy dostarczy: książeczkę zdrowia dziecka, całą posiadaną dokumentację medyczną dziecka (także z okresu ciąży i porodu), opinię o dziecku ze żłobka lub z przedszkola /oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego (jeśli dziecko uczęszcza).

Osobom zainteresowanym po wykonanych badaniach przedstawiana jest płatna oferta terapeutyczna placówki.

Do zobaczenia w Poradni !