Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci

Jeśli dostrzegasz w rozwoju Twojego dziecka odstępstwa, nieprawidłowości, coś Cię niepokoi, masz wątpliwości, pytania – nie zwlekaj, przyjdź do jednej z Naszych Poradni ze swoim dzieckiem i skorzystaj z bezpłatnego „wczesnego wspomagania rozwoju”.

W Niepublicznych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 oraz Nr 2 w Białymstoku uzyskasz poradę, możliwość pełnej diagnozy Twojego dziecka, a także – jeśli będzie zachodziła taka potrzeba – opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Pomoc ta ma na celu niwelowanie lub minimalizowanie czynników zakłócających rozwój dziecka, pobudzanie rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka.

Gdzie odbywają się zajęcia w ramach wczesnego wspomagania Rozwoju?

Bezpłatne zajęcia z dziećmi realizowane są w specjalistycznych gabinetach w siedzibach Poradni przy ulicy Blokowej 4 oraz Mickiewicza 74 w Białymstoku.

Kto prowadzi diagnozy i terapie dzieci objętych wsparciem?

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą wykwalifikowani specjaliści, diagności i terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych dziecka. (m.in. logopeda, neurologopeda, psycholog, psychoterapeuta, pedagog specjalny, neurolog, psychiatra, specjalista integracji sensorycznej, rehabilitant, fizjoterapeuta, specjalista gimnastyki korekcyjnej, specjalista zajęć logorytmicznych).

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?

Rodzice powinni wypełnić zgłoszenie dostępne w rejestracji jednej z Naszych Poradni i umówić termin pierwszej wizyty. (tel. do Poradni 85 733 22 44)

 

ZAPIS DZIECKO JUŻ DZIŚ !

 

Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 to dwa największe ośrodki wsparcia rozwoju małego dziecka w Białymstoku.

Zapraszamy na diagnozę do Placówki Publicznej, a następnie na Terapię do Placówek Niepublicznych!

Przed złożeniem kompletu dokumentów w Poradni prosimy o wydrukowanie druków niezbędnych przy pierwszym zgłoszeniu!

I ETAP – DIAGNOZA:
(dotyczy dzieci, które dotychczas nie otrzymały „Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju”)

II ETAP – BEZPŁATNA TERAPIA – WWR:
(dotyczy wszystkich dzieci, które będą uczęszczać na bezpłatne zajęcia w ramach WWR)

  1. Wniosek o objęcie dziecka bezpłatnymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Poradnie, które przyjmują dokumenty od rodziców dzieci zgłaszanych na terapię w ramach WWR:

  • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, www.ppp1.pl
    ul. Blokowa 4, lok. 4, 15-788 Białystok, w godzinach otwarcia Poradni
  • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2, www.ppp2.pl
    ul. Mickiewicza 74, lok. 4, 15-232 Białystok, w godzinach otwarcia Poradni