O nas

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku jest placówką oświatową wpisaną do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Białegostoku. Poradnie świadczą profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, logopedyczną oraz z zakresu rehabilitacji i integracji sensorycznej.

Nadzór nad Siecią Poradni sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

Pomagamy dzieciom, ich rodzicom, a także nauczycielom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych, trudności szkolnych.

W naszym poradniach funkcjonują zespoły, w których pracują doświadczeni specjaliści, którzy udzielają konsultacji, diagnozują i opiniują, a także prowadzą terapie. Oferujemy również wsparcie rodzicom, opiekunom i nauczycielom.
Poradnia specjalizuje się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, w ramach którego dzieci w wieku od „0” do ukończenia nauki na etapie przedszkolnym mogą korzystać z terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej.

Poradnie świadczą usługi nieodpłatne.

Pracujemy od poniedziałku do soboty.