tydzień nr 15

Zestaw ćwiczeń na tydzień nr 15, tj. od 22.06.2020 r. do 26.06.2020 r.

Terapia psychologiczna:

Przewidywanie konsekwencji swoich działań. Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego. Rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt.

Propozycje użycia obrazków (na przykładzie 1 obrazka):

  1. Wytnij wszystkie obrazki i pomieszaj. Poproś swoje dziecko o znalezienie par obrazków. Zapytaj o to, co się wydarzyło na obrazkach. Jeśli Twoje dziecko mówi zadaj mu pytania do obrazka, np. Gdzie jest teraz chłopiec? Kto jeszcze jest na obrazku? Co robi chłopiec? Co się stało potem? Dlaczego tak się stało? Dlaczego chłopiec płacze? Jeśli Twoje dziecko nie mówi, możecie poprosić je o wskazanie palcem na obrazku odpowiedzi na pytania, np. Gdzie jest chłopiec, pokaż? Gdzie jest jego mama ? Gdzie jest miś, samochód?). Opowiedz dziecku treść obrazka.

  2. Wytnij wszystkie obrazki . Daj dziecku tylko pierwsze obrazki z historyjek. Poproś o opis obrazka Zapytaj dziecko, o to co może się stać jeśli chłopiec oddali się od mamy w sklepie?, itp. Potem pokaż dziecku drugie części historyjek.
  3. Wytnij obrazki. Daj dziecku tylko drugą część historyjki i zapytaj, co mogło się wydarzyć wcześniej. Jak to się stało? Możesz poprosić o opisanie obrazka. Potem pokaż dziecku pierwsze części historyjek.
  4. Porozmawiajcie z dzieckiem o tym, jak ważne jest pilnowanie się rodziców w sklepie.

Porozmawiajcie ze swoim dzieckiem o szacunku do zwierząt. Zwróć uwagę na emocje przedstawione na twarzach bohaterów historyjek.

Rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania emocji u siebie i innych osób.

  1. Wydrukujcie obie kartki. Przeczytajcie podpisy pod „pustymi głowami” .Poproście swoje dziecko o wskazanie osoby pasującej do opisu, a następnie narysowanie wyrazów twarzy prezentowanych przez dzieci na obrazku.

  2. Zapytajcie swoje dziecko o powody takich min.

Kształtowanie empatii, rozumienia stanów emocjonalnych innych osób.

Pokaż swojemu dziecku obrazek. Zapytaj, co się wydarzyło Co robią chłopcy, którzy stoją? Czy ich śmiech to prawdziwa radość? Jak może się czuć chłopiec, z którego inni się śmieją? Czy można się śmiać z kogoś innego? Dlaczego nie można śmiać się z kogoś innego? Co teraz powinni zrobić chłopcy?

Poproś dziecko o pokolorowanie obrazka.

Ćwiczenia rozwijające koncentrację

Terapia pedagogiczna:

23 czerwca Dzień Ojca

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej

1.Wybierz ramkę, wydrukuj i narysuj w niej portret swojego taty. Będzie to wspaniały prezent z okazji Dnia Ojca!

2. Oto inne pomysły na preznty. Przy okazji ćwiczymy rączki.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowgo

1.Ułóż historyjkę obrazkową wg odpowiedniej kolejności. Spróbuj ją opowiedzieć. Pamiętaj o stosowaniu zwrotów: na początku, później, na końcu (3-4 lata).

2.Ułóż historyjkę obrazkową wg odpowiedniej kolejności. Spróbuj ją opowiedzieć. Pamiętaj o stosowaniu zwrotów: na początku, później, na końcu (5-7 lat).

Rozwijanie percepcji słuchowej

1.Spróbuj klaskać w rytm piosenki (3 lata).

2.Znajdź rym-gra on-line (4 lata).

http://pisupisu.pl/przedszkole/znajdz-rym

3. Ile sylab? Gra on-line (4 lata).

http://pisupisu.pl/przedszkole/ile-sylab

4. Zaznacz obrazek, który rozpoczyna się podaną w instrukcji głoską/literką ( 5 lat).

http://pisupisu.pl/klasa1/slowa-na-literke

5. Analiza głoskowa wyrazu. Wykonaj kartę pracy (6-7 lat).

6. Synteza głoskowa wyrazu. Czytanie z luką informacyjną. Wykonaj kartę pracy (6-7 lat).

Orientacja na kartce papieru

Odpowiedz na pytania. Po której stronie kartki znajduje się….

Zegarek? Po lewej stornie kartki.

Krawat?

Śrubokręt?

Piłka?

Śruby?

Motor?

Przygotowanie do pisania(6-7 lat)

1.Ostatnia literka w tym roku szkolnym.