tydzień nr 02

Zestaw ćwiczeń na tydzień nr 2, tj. od 05.04.2021 r. do 11.04.2021 r.

Terapia logopedyczna – Agata Łukaszewicz:

ĆWICZENIA ODDECHOWE

 1. Przygotuj piórko (lub narysuj je z kawałka papieru). Trzymaj je na wysokości ust.Zabawa w wiatr.
  Na początku wiał delikatny wietrzyk (wdech nosem – wydech na piórko – usta układamy jak do „u”). Potem nadeszły chmury i wiatr zaczął wiać mocniej (mocniejsze wydmuchy) i mocniej (coraz mocniejsze wydmuchy), aż zerwała się wichura (bardzo szybkie wdechy nosem i krótkie wydechy), że piórko poleciało wysoko do góry wraz z pędem wiatru (wdech nosem – wydech buzią – puszczamy w locie piórko).Gra – Nie spadnij!
  Celem zabawy jest utrzymanie piórka w powietrzu tak długo, jak tylko się da! Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę dmuchnięć czy głębokość wdechu. Pamiętaj, że wdech robimy nosem – wydech buzią.Zdmuchiwanie piórek z różnych części ciała.
  Dzieci bardzo lubią angażować w to ćwiczenie swoich rodziców. Zdmuchują piórka, które “przypadkiem” ulokowały się na głowie, ramionach, pleckach, na dłoni, na kolanku, na nosie.* Przy okazji młodsze dzieci mogą uczyć się rozpoznawania części ciała.


ĆWICZENIA ARTYKULACYJNE

1. Weź lusterko. Usiądź wygodnie stawiając stopy na podłodze, wyprostuj plecy.
2. Pamiętaj! Ćwiczenia należy wykonywać dokładnie, cały czas patrząc się w lusterko.
3. Ćwiczenia możesz wykonywać codziennie

 

ĆWICZENIA SZEREGU SYCZĄCEGO: S,Z,C,DZ

 1. „Uzupełnianka”.Powtórz zdania. W miejsce obrazków wstaw nazwę przedmiotu.
  Pokoloruj wszystkie przedmioty z głoską Z.
  Pamiętaj! Ułożenie do głoski Z: Język ułożony jest płasko, za dolnymi zębami (nie wysuwa się między zęby!). Ćwicz przed lusterkiem.

2. Powtórz wyrażenia z głoską Z.

Zaznacz kolorem niebieskim głoskę Z.
Pamiętaj! Ułożenie do głoski Z: Język ułożony jest płasko, za dolnymi zębami (nie wysuwa się między zęby!). Ćwiczenia wykonuj przed lusterkiem.

– otwarta zajezdnia

– kolorowy zygzak

– mądra Zuzanna

– pełny zlewozmywak

– piękny gwiazdozbiór

– znak zapytania

– złoty zegarek

– rozwiązane zadanie

3.. Powtórz zdania.

Pamiętaj! Postaraj się, aby język nie wypadał między zęby. Ćwicz przed lusterkiem.
Pokoloruj obrazki. Czy patrząc na nie, pamiętasz jakie było zdanie?

 

ĆWICZENIA SZEREGU SZUMIĄCEGO: SZ, Ż,CZ,DŻ

1. Zagraj w grę z głoską Ż. Jeżeli wyraz ma głoskę „ż” połóż na nim mały klocek, jeżeli nie mijasz pole. Policz ile klocków udało się położyć.
Pamiętaj! Ułożenie do głoski Ż: Czubek języka jest na „poduszce” wałku dziąsłowym , za górnymi zębami, buzia układa się jak do głoski O. Ćwicz przed lusterkiem.

2. Powtórz wyrazy.

RZODKIEWKA, BURZA, ŻÓŁW, ŁYŻWY, BOŻENKA, ŻONKIL, ŻNIWA, BAŻANT, ŻMIJA, GRZEBIEŃ, ŻABA , JARZĘBINA, LEŻAK, ORZECHY, WARZYWA, ŻYRAFA.

Wytnij i rozsyp domino. Ułóż je w odpowiedniej kolejności.
Pamiętaj! Ułożenie do głoski Ż: Czubek języka jest na „poduszce” wałku dziąsłowym , za górnymi zębami, buzia układa się jak do głoski O. Ćwicz przed lusterkiem.

3. Przyjrzyj się uważnie obrazkom. Pokoloruj je.
Powtarzaj kolejno zdania.
Znajdź i wskaż obrazek pasujący do powtórzonego zdania.

 1. Warzywa i orzechy leżą na talerzu.
 2. Marynarze przeżyli burzę na morzu.
 3. Jerzy marzy o żeglowaniu.
 4. Żyrafa i żółw nie wierzą, że żaba Żaneta podróżowała na rowerze.
 5. Pożywienie żubra Grzegorza to żółte żonkile, grzyby i różowa rzodkiewka.
 6. W olbrzymim żyrandolu nie ma żadnej żarówki.
 7. Piżama w róże ma duży kołnierzyk.
 8. Pod drzwiami wieży wylądował orzeł.
 9. Marzena wróży grzebieniem, grzechotką i dwoma wachlarzami.

4. Obejrzyj obrazek. Powiedz, co się na nim dzieje. Wskaż na obrazku to, co w swojej nazwie ma głoskę „ż”. Powtórz wierszyk.

RÓŻNICOWANIE SZEREGÓW

Nazwij obrazki.
Powtórz wyrazy z ramki. Zastanów się i wymień nazwę przedmiotu pasującego do tego z ramki.
Połącz liniami pasujące do siebie wyrażenia.
Pokoloruj obrazki z głoską z – na czerwono, z głoską ż – na żółto.

2. Powtórz nazwy. Pamiętaj! Ćwiczenie wykonuj przed lusterkiem.
Sylabę z głoską S, Z, C – pokoloruj na niebiesko, a sylabę z głoską SZ, Ż/RZ, CZ – na zielono.

LA – SE – CZKA NO – ŻY – CE SMO – CZEK SŁO – NE – CZNIK ZNA – CZEK TRZY – STA

SK – RZEK SMY – CZEK ZA – JĄ – CZEK ST – RZE – LEC STA – RZEC LI – STO – NOSZ

SO –CZEK SZO – SA KO – STE –CZKA SK – RZY –PCE

3. Popatrz na obrazki i spróbuj je poprawnie nazwać. Pamiętaj! Ćwiczenie wykonuj przed lusterkiem.
Wydrukuj karty podwójnie i zagraj w memory.

GŁOSKA R

1. Ćwiczenia języka. Pamiętaj! Ćwicz przed lusterkiem.
– przesuwaj język od prawego do lewego kącika ust,
– policz ząbki językiem,
– naśladuj kląskanie konika – czubkiem języka,
– podrap ząbkami delikatnie koniuszek języka – tak, jakby cię mocno swędział ,
– wymawiaj głoski [t] przez uderzenie końcem języka o podniebienie, podobnie z głoską [d],
– zdmuchnij piórko/kawałek papierka z czubka języka.

2. Naśladuj tajny szyfr. Powtórz sylaby.
Pamiętaj! Wypowiadaj zbitki GR jak GD (wypowiadamy G, następnie szybko D z DRAŻNIENIEM CZUBKA JĘZYKA) postaraj się by język nie opadał do dołu). Ćwicz przed lusterkiem.


agra, agro, agre, agru, agry
ogra, ogro, ogre, ogru, ogry,
egra, egro, eger, egru, egry,
ugra, ugro, ugre, ugru, ugry,
ygra, ygro, ygre, ygru, ygry.

3. Powtórz wyrazy.
Pamiętaj! Wypowiadaj zbitki GR jak GD (wypowiadamy G, następnie szybko D z DRAŻNIENIEM CZUBKA JĘZYKA) postaraj się by język nie opadał do dołu). Ćwicz przed lusterkiem.

GRABIE, GRAD, GRANICA, GRASICA, GROM, GROSZEK, GRUBY, GRUSZKA, GRYZOŃ,

AGREST, GEOGRAFIA, OGRODNIK, OGRYZEK, TYGRYS


4. Powtórz wyrażenia. Następnie połącz obrazki z odpowiednimi napisami.
Pamiętaj! Wypowiadaj zbitki GR jak GD, KR jak KD (wypowiadamy G/K, następnie szybko D z DRAŻNIENIEM CZUBKA JĘZYKA) postaraj się by język nie opadał do dołu). Ćwicz przed lusterkiem.

5. Powtórz WIERSZYK.
Pamiętaj! Wypowiadaj zbitki GR jak GD, DR jak DD (wypowiadamy G/D, następnie szybko D z DRAŻNIENIEM CZUBKA JĘZYKA) postaraj się by język nie opadał do dołu). Ćwicz przed lusterkiem.

Grab i drab”

Na grabie siedzi szpak

i po grecku mówi tak:

– Stoi sobie w lesie grab,

pod tym grabem leży drab,

leży drab, a kilka os

gryzie draba prosto w nos.

Zagniewany wstaje drab,

patrzy w koło, widzi- grab,

a na grabie siedzi szpak

i po grecku mówi tak…

WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY

1. Co mówią o sobie zwierzęta? Czy odgadniesz, które zwierzę to mówi?
Jakie one wydają odgłosy?
KUKURYKU, CHRUM – CHRUM, MUUU, KO – KO, GĘ – GĘ, GUL – GUL.

 

2. Poznajemy czasowniki IDZIE, JEDZIE. Budujemy zdania proste.
a) Wytnijcie obrazki z czasownikami oraz ramki ze zdaniami.
b) Najpierw wskazując obrazek mówimy:
1. Zobacz, to Tom. Tom idzie. 2. Zobacz tu jest Tom. Tom jedzie.
c) Połóż ramki [To jest Tom. Tom idzie/jedzie] pod obrazkami. Następnie wspomagając się ruchem palca dziecka dotykamy kolejno:
1. To jest Tom. 2. Tom idzie. Lub 1. To jest Tom. 2. Tom jedzie.
d) Rozłóż ramki [Co robi Tom? Tom idzie/jedzie]. Następnie zadajemy pytanie: Kto to jest? Co robi Tom?

TO JEST TOM.
TOM IDZIE.
TOM JEDZIE.

 

 

KTO TO?

TO

TOM

CO ROBI TOM?

TOM

IDZIE

TOM

JEDZIE

Odpowiadamy wskazując odpowiednie ramki: To jest Tom. / Tom idzie / Tom jedzie.
e) Zadaj dziecku pytanie: Kto to jest? Co robi Tom? Zobacz, czy będzie potrafiło:
– pokazać odpowiednie ramki,
– odpowiednio odpowiedzieć na pytanie,
– zbudować zdanie proste.

ĆWICZENIA SŁIUCHOWE

 1. Przeczytaj dziecku wyrazy. Gdy usłyszy na początku głoskę WI – niech podskoczy, gdy PI – niech klaśnie. Za każdą prawidłową odpowiedź rysujemy na kartce kwiatuszki.

kipi – kiwi
wianek – pianek
wiano – piano
pieje – wieje
wiele – pielę
pierze – wierze
pieści – wieści
pije – wije
wiosenka – piosenka
wiórka – piórka

 1. Posłuchaj wierszyka o kogucie i wiośnie.
  Gdy usłyszy głoskę WI – niech podskoczy, gdy PI – niech klaśnie. Za każdą prawidłową odpowiedź rysujemy na kartce kwiatuszki.
  Ile udało się zdobyć kwiatuszków za całe zadanie?

ZGADYWANKI

 1. Przeczytaj wierszyki.
  Odpowiedz na pytania.
  Kiedy bociany przylatują do naszego kraju?
  Gdzie bociany mieszkają?
  Kiedy bociany odlatują i dokąd?
  W jakim celu bociany chodzą po łąkach?
  Spróbujcie chodzić jak bociany na jednej nodze głośno robią KLE KLE.

 

 

Terapia psychologiczna – Marta Wilman:

Kształtowanie postaw empatii, rozumienia innych, respektowania zasad i norm.

Instrukcja:

 1. Pokażcie dziecku obrazek.
 2. Zapytajcie swoje dziecko, co widzi na obrazku. Jeśli dziecko nie odpowiada, zadajcie mu pytania dodatkowe umieszczone z prawej strony obrazka. Jeśli waszemu dziecku nadal będzie trudno odpowiedzieć na pytania, sami opowiedzcie mu, co jest na obrazku.
 3. Poproście dziecko o wskazanie „emotki” przedstawiającej uczucia dziecka na obrazku, np. „Pokaż jaka jest dziewczynka?” „ Co czuje chłopiec?”.
 4. Możesz poprosić swoje dziecko o wymyślenie imion dzieci przedstawionych na obrazkach.
 5. Poproście dziecko, żeby oceniło zachowanie osób przedstawionych na obrazkach. Zapytajcie, np. „Czy to dobre zachowanie?”, „Czy można tak robić?”. Pochwalcie swoje dziecko za dobrą odpowiedź.
 6. Wytłumaczcie dziecku (jeśli dziecko samo nie zna odpowiedzi na pytanie „Dlaczego nie można tak robić?) dlaczego takie zachowania nie są właściwe. Powiedzcie, np. „Nie można tak robić, bo innym jest smutno”, „ Nie można krzywdzić innych”, „Innym jest przykro kiedy tak robimy”).
 7. Możecie też wspólnie zastanowić się, co można zrobić w zamian, jak zmienić niewłaściwe zachowanie, np.:”Co można zrobić, jeśli chcesz się pobawić czyjąś zabawką?”, „Co można zrobić, jeśli chcemy wziąć tą samą zabawkę?”, „Co możemy zrobić zamiast śmiać się z koleżanki”?, „Co powiemy koleżance, jeśli nas zdenerwowała, zamiast ją popychać”?,itp.

Przykład 1.

Przykład 2.

Przykład 3.

Przykład 4.

Ćwiczenie regulujące emocje u dzieci

Prośba do rodzica: Przeczytajcie dziecku tekst i wykonajcie ćwiczenie wspólnie z dziećmi.

Wyobraźcie sobie, że jesteście mocnymi i silnymi zwierzętami – takimi jak słonie. Wyciągnijcie ręce przed siebie i złączcie je przed sobą w uścisku, aby przypominały trąbę. Wyobraźcie sobie teraz, że przed Wami rozciąga się rzeka, do której słoń zniża swoją trąbę, aby nabrać wody. Usiądźcie w kuckach, weźcie długi wdech (wyobrażając sobie przy tym, że nabieracie wody z wodopoju). Następnie, długo wydychając powietrze przez usta, wstańcie i wysoko podnieście ręce (trąbę) ku górze. Wyobraźcie sobie, jak woda z trąby ochlapuje wszystko dookoła!

Sekwencję powtórzcie kilka razy.

 

Bajka dla bocianka

Cóż tak stuka i szeleści na dachu chałupy? To państwo Bocianowie szykują swoje stare gniazdo, bo właśnie wrócili z Afryki. – Piękną mamy wiosnę i piękne gniazdo rodzinne! To będzie wymarzone miejsce dla naszych dzieci – zachwyca się pani Bocianowa. I rzeczywiście! Wkrótce w gnieździe pojawiły się trzy jajka. Tak zaczyna się historia, w której najważniejsze są marzenia. Wielkie marzenia!

Państwo Bocianowie wysiadywali jajka na zmianę z wielką czułością i cierpliwością. W końcu z jednego z nich zaczęło dobiegać ciche: puk-puk-puk, a po chwili wyłoniła się główka ślicznego bocianiątka. Ale, ale! Chwilę później z drugim jajkiem stało się to samo. Stuk-stuk-stuk i po kilku minutach drugie bocianiątko przywitało się z rodzicami! Dumni państwo Bocianowie czekali już tylko na narodziny trzeciego dziecka. Czekali i czekali. Ostatni bocianek jednak ani myślał wyskakiwać z jajka…

Mijały minuty, mijały godziny… Mama Bocianowa z coraz większym niepokojem spoglądała na ostatnie jajko. Skorupka pozostawała nietknięta… Aż w końcu pewnego ranka jajko się poruszyło. Dobiegło z niego bardzo ciche, cichuteńkie: puk-puk. Skorupka zaczęła powoli pękać. A potem spóźnione bocianiątko wreszcie stanęło przed stęsknionymi rodzicami. Takie malutkie, kruche i bardzo, bardzo słabe. Nie miało nawet siły otworzyć dzióbka, by rodzice mogli je nakarmić.

Moje kochane maleństwo! Nareszcie jesteś z nami. Tak długo czekaliśmy. Będziemy na ciebie chuchać i dmuchać, abyś rósł i mężniał, bocianku nasz piękny! – rzekła czule mama.

Mamusiu – wyszeptał bocianek. – Tak się cieszę, że już jestem z wami. Ale…

Zjedz coś, kochanie – namawiała mama, gdy bocianek obudził się po wielu godzinach.

Nie chcę. Nie mam siły, mamusiu – odpowiadało maleństwo.

Proszę, spróbuj – nalegała mama.

Nie, może później – słyszała w odpowiedzi.

Ale musisz jeść – nie dawała za wygraną Bocianowa, jednak bez skutku.

Jakoś nie chcę. Po co? – wyszeptał wreszcie maluch. – Może najpierw opowiesz mi bajkę? Proszę, mamo!

Mama Bocianowa zastanowiła się przez chwilę i zaczęła swoją opowieść. Chciała, by bajka czegoś nauczyła synka. Aby zrozumiał, że w życiu trzeba mieć i cel, i marzenia.

W pewnym mieście żył sobie chłopiec, który marzył o tym, by mieć brata. Niestety nie mógł chodzić, więc jeździł na wózku. Ten chłopiec bardzo lubił oglądać filmy o superbohaterach. Takich, którzy nie muszą ani chodzić, ani nawet jeździć na wózkach, bo latają w powietrzu, gdy tylko zechcą!

Pewnego dnia stało się coś niesamowitego. Chłopiec nie tylko wstał z wózka, ale i pofrunął! Jak ptak! Wysoko w niebo!

Szybował ponad miastem, ponad chmurami, a jego dom stał się malutki niczym ziarnko piasku. Wreszcie sfrunął na drzewo, do gniazda. I wtedy… zamienił się w ptaka! Ptasie dziecko ptasiej mamy!W jego gnieździe szybko pojawiły się jajka. Po dwóch tygodniach z większości z nich wykluły się rozwrzeszczane pisklaki. Chłopiec-ptak pomagał ptasiej mamie i z czułością karmił pisklęta.

Ale szybko rosną, ćwir, ćwir – dziwił się.

Rosną jak na drożdżach – mówiła ptasia mama. Czekali, aż wykluje się ostatnie pisklątko.

Wysiaduj jajeczko, dopóki nie wrócimy – powiedziała ptasia mama i odleciała wraz z ptasim tatą na poszukiwanie jedzenia. Chłopiec-ptak wysiadywał więc jajko i nic się nie działo. Do momentu, gdy jajko – jak to możliwe? –wyfrunęło z gniazda!

Czary! Wiatr je porwał?! Jajko umie latać?! Przecież nie umie! – dziwił się chłopiec-ptak. Natychmiast ruszył w pościg. Leciał i leciał za jajkiem, a ono kluczyło w powietrzu. Taka gonitwa mogłaby trwać wiecznie. Na szczęście jajko wreszcie dało się złapać i zanieść do gniazda. A tam wyskoczył z niego pisklak – braciszek chłopca-ptaka!

Spełniło się marzenie chłopca – miał wreszcie brata i razem z nim wrócił do domu. Na dodatek to szczęście zrodziło kolejne, bo chłopiec już nigdy nie siadł na wózku. Zaczął chodzić o własnych siłach!

Mamusiu, mamuniu – odezwało się bocianiątko, gdy pani Bocianowa skończyła opowieść.

Bardzo bym chciał spotkać chłopca, który wstał z wózka i potrafi latać. On czekał na swoje szczęście, tak jak ty na mnie. To znaczy, że naprawdę warto mieć marzenia. Ja też mam wielkie marzenie: chciałbym zaprzyjaźnić się z chłopcem–ptakiem. Wiem, że to możliwe! Mamo, zrobiłem się strasznie głodny! Muszę przecież jeść, by mieć siłę wyruszyć w podróż!

Marzenia się spełniły! Najmłodsze pisklę wyrosło na pięknego bociana i wyruszyło w podróż. Ludzie mówią, że spotkało chłopca-ptaka. Ale nawet gdyby go nie spotkało, to przecież dowiedziało się czegoś bardzo ważnego – że marzenia dają nam siłę i nadają sens naszemu życiu!

Bajki można posłuchać na stronie:

https://soundcloud.com/kulczykfoundation/bajka-dla-bocianka-czyli-o-tym-ze-wielkie-marzenia-daja-nam-sile-czyta-andrzej-piaseczny

Ćwiczenia wspomagające skupienie uwagi

Mandala czyli rysunek na planie koła

– pomaga skupić uwagę

– powoduje wyciszenie i odprężanie

– pomaga wyrazić myśli i uczucia

– rozwija koordynację wzrokowo – ruchową

– rozwija wyobraźnię i kreatywność

– uczy wytrwałości i konsekwencji w działaniu

– usprawnia motorykę małą

Gra rozwijająca pamięć i koncentrację oraz kształtująca umiejętności nazywania i rozpoznawania emocji.

Instrukcja do gry Memory- Emocje (inna nazwa „Pary- Emocje”):

Wydrukujcie karty 2 razy i wytnijcie wszystkie. Karty można przykleić na kartki z bloku technicznego lub karton, żeby służyły dłużej.

Gra polega na znajdowaniu par takich samych obrazków przedstawiających

przeżywane i wyrażane emocje. Karty z obrazkami układa się odwrotnie , a

następnie gracze w ustalonej kolejności odwracają   po dwa obrazki – jeśli

nie ma pary to odkłada się  karty w te same miejsca, jeśli odnajdujemy parę

to zabieramy. Wygrywa ta osoba , która zdobędzie większą ilość par.

Propozycje innego użycia kart

 1. Pokaż emocję (użyj po jednej karcie z każdej pary)

Rozłóż karty obrazkami do dołu. Odwróć jedną kartę. Poproś dziecko o pokazanie emocji przedstawionej na karcie.

 1. Odgadnij emocję (użyj po jednej karcie z każdej pary)

Rozłóż karty obrazkami do dołu. Odwróć jedną kartę, ale tak żeby inni gracze nie widzieli, co odkryłeś. Zrób minę przedstawiającą emocje z obrazka.

 1. Opowiedz historię I (użyj po jednej karcie z każdej pary)

Rozłóż karty obrazkami do dołu. Odwróć jedną kartę, ale tak żeby inni gracze nie widzieli, co odkryłeś. Opowiedz krótką historię, w której czułeś odkrytą emocję. Zadaniem innych graczy jest odgadnięcie jaka to emocja.

 1. Opowiedz historię II

Połóż przed dzieckiem 3-4 karty. Używając, np. zabawkowych figurek, maskotek, opowiedz krótką historię, pokazując jej przebieg. (np. Miś zgubił swoją ulubioną zabawkę, Asi (lalka) pękł balon, Franek jedzie z tatą na wycieczkę, Mama nie kupiła Kasi lizaka, itp). Wskazuj emocje, które towarzyszą historii albo poproś dziecko o wskazanie karty, która przedstawia emocje bohatera historyjki.

 1. Przyjemne i nieprzyjemne

Rozłóżcie karty przed sobą i spróbujcie podzielić je na te, które są przyjemne, które lubimy odczuwać i te nieprzyjemne, których chcielibyśmy się pozbyć.

Terapia pedagogiczna – Edyta Mosheqaj:

Poszerzanie zasobu wiedzy-następstwa czasowe

1.Obejrzyj film „Pory roku” (3-6 lat).

2. Obejrzyj film „Dni tygodnia” (5-6 lat).

3.Obejrzyj film „Poznajemy miesiące” (6 lat)

4. Wymień 4 pory roku. Jaką porę roku przedstawia poniższy rysunek? Wytnij i podaj nazwy elementów oraz uzupełnij obrazek (3-6 lat).

5. Wymień 7 dni tygodnia. Pokoloruj na zielono obecny dzień tygodnia. Jaki dzień tygodnia był wczoraj? Pokoloruj go na pomarańczowo. A jaki dzień tygodnia będzie jutro? Pokoloruj go na fioletowo (5-6 lat).

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

6.Wymień 12 miesięcy. Wytnij nazwy miesięcy i uzupełnij kolorową tabelę. Obok nazwy obecnego miesiąca narysuj kwiatek.

STYCZEŃ

MAJ

LUTY

GRUDZIEŃ

WRZESIEŃ

LISTOPAD

LIPIEC

MARZEC

KWIECIEŃ

CZERWIEC

SIERPIEŃ

PAŹDŹIERNIK

Rozwijanie myślenia dziecięcego

1.Ćwiczenie polega na odkryciu zasady serii i dopasowaniu brakującego elementu do ciągu sekwencji obrazków. Materiał zawiera cztery karty o różnym poziomie trudności (3-4 lata).

2. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Wytnij obrazki i rozsyp. Zadaniem dziecka jest ułożenie obrazków wg odpowiedniej kolejności i opowiedzenie historyjki (5-6 lat).

Percepcja słuchowa

1. Klaskanie w rytm piosenki. Można użyć dostępnych w domu instrumentów (3 lata).

2. Klaszcząc podziel nazwy obrazków na sylaby i zmaluj tyle kratek, ile jest sylab, np.: „sa-mo-lot”, ilość: 3 sylaby (4 lata). Podpowiedź: żuk, bocian, konwalia, sok, skowronek, ogrodniczka.

3. Wysłuchaj głoski w śródgłosie(w środku) wyrazu (wiek: 5 lat). Zadajemy pytania dziecku. Zadaniem dziecka jest udzielenie odpowiedzi: TAK lub NIE. O kim mowa w pytaniach? Odpowiedź: owady.

 • Czy w środku wyrazu ŻUK słyszysz głoskę „u”?
 • Czy w środku wyrazu BĄK słyszysz głoskę „ą”?
 • Czy w środku wyrazu BIEDRONKA słyszysz głoskę „z” (zy)?
 • Czy w środku wyrazu MOTYL słyszysz głoskę „n” (ny)?
 • Czy w środku wyrazu WAŻKA słyszysz głoskę „ż” (ży)?
 • Czy w środku wyrazu CHRABĄSZCZ słyszysz głoskę „b” (by)?
 • Czy w środku wyrazu STONKA słyszysz głoskę „r” (ry)?
 • Czy w środku wyrazu PSZCZOŁA słyszysz głoskę „cz” (czy)?
 • Czy w środku wyrazu OSA słyszysz głoskę „c” (cy)?

4. Podziel nazwy obrazków na głoski, zamaluj tyle kratek, ile słysz głosek (6 lat). Podpowiedź: osa, liść, trawa, konwalia, słowik

Przykład: MOTYL

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej

1.Miejsce kropek wypełnij stempelkami, plasteliną lub odciskami palców. Nazwij warzywo widoczne na ilustracji (3 lata).

2. Rysuj po śladzie ołówkiem. Pokoloruj. Pamiętaj o prawidłowym uchwycie narzędzi pisarskich i stosowaniu nakładki korygującej! (4-5 lat)

Przygotowanie do nauki pisania i czytania-6lat

1.Wskaż literę pisaną oraz drukowaną.

2.Rozwąż zadania:

3.Napisz po śladzie, a następnie samodzielnie.