tydzień nr 17

Zestaw ćwiczeń na tydzień nr 17, tj. od 06.07.2020 r. do 10.07.2020 r.

Terapia logopedyczna:

Ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny

Ćwiczenia utrwalające głoski szeregu syczącego

Ćwiczenia szeregu szumiącego

 

Różnicowanie szeregów

Przygotowanie do głoski [r]

 1. Język szeroki, luźny, w tylnwj częśći napięty, uniesiony wysoko – silny wydech z intencją, aby czubek języka zadrgał.

 2. Nucenie melodyjek na głosce [d] dziąsłowej (język uniesiony wyżej do wałka dziąsłowego – górka za dziąsłami.

 3. Unoszenie rozluźnionego, szerokiego języa do góry, za zęby + „niedbale” wymawiamy de-de ( naśładujemy dzidziusia).

 4. Język ułożony płasko przylega do bocznych zębów i górnych dziąseł;

 • w tej pozycji wielokrotnie uderza o dziąsła górne;

 • następnie wielokrotne wymawianie głoski t (tttt) i d (ddddd);

 • następnie zbliżamy przód języka do dziąseł na odległość ok 1 mm i dmuchamy na język.

 1. Ciche powtarzanie sylab tede, tedu, tedo, teda, tedy, pedu, peda, pedo, pede, pedy, kedo, kedu, keda, kede, kedy (najpierw wolno, potem szybko; e- krótkie i delikatne, druga samogłoska – długo i z naciskiem).

 2. Podbijanie brody przy głosce [l] lub [lele].

 3. Wymawiając ddd przesuwamy szybko palcem pod językiem w obie strony (język luźny, szeroki, ułożony za górnymi zębami).

 4. Przy wymowie lele, l – poruszanie palcem pod językiem.

 5. Wymawianie szeptem i swobodnie t-d, tdt, dtd (t- energicznie i z ekspresją, d- delikatnie).

 6. Wymawianie szeptam t-d-n (z pauzą).

 7. Wymawianie wyrazów z [r] – zamiast r – d dziąsłowe wymawiane delikatnie i krótko, np. tdawa, tdudny.

 8. Wymawianie przed dziąśłowym d krótkiego e – w nagłosie wyrazów.

 9. Wymawianie dźwięków t, d, l łączonych z samogłoskami a, o, u, e.

 10. Szybkie wymawianie głosek tttt, dddd, tdtdtdtd, tdntdntdntdn, tdu, tede- tede, tedo – tedo, tedu – tedu, teda, tedo, tede, przy czym język znajduje się nie przy zębach lecz jesr cofnięty do wałka dziąsłowego. Należy ćwiczyć przy otwartych ustach, gdyż wtedy zmuszamy język do wykonywania ruchów potrzebnych przy td.

 11. Ćwiczenia w dmuchaniu – ułożenie wąskiego paska papieru na czubku języka, za górnymi zębami ( wargi rozchylone), który należy energicznie zdmuchnąć, jednocześnie wymawiając t.

 12. Potrącanie wędzidełka przy głosce [ż].

Wspomaganie rozwoju mowy

Zabawy paluszkowe

Terapia psychologiczna:

Kształtowanie postawy empatii. Rozumienie i przestrzeganie zasad panujących w społeczności dziecięcej.

Wydrukowanych kart możecie użyć jako zwykłych kart pracy. Zadaj swojemu dziecku pytanie, dlaczego właśnie to zachowanie mu się podoba.

Karty tworzą pary przeciwnych zachowań. Wytnijcie osobno każdy kwadrat z zachowaniem i razem z dzieckiem połączcie je w pary, omawiając po kolei każde zachowanie. W kolejnym kroku można zagrać nimi w grę „Memory”(parami będą tutaj przeciwne zachowania).

Kształtowanie własnej tożsamości. Identyfikacja z płcią.

Wydrukujcie karty lub poproście dziecko o odpowiedzenie na pytanie lub wskazanie poprawnej odpowiedzi. Możecie zapytać swoje dziecko o płeć innych członków swojej rodziny.

Wydrukujcie karty pracy. Poproście o wykonanie zadania zgodnie z instrukcją.

Rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania stanów emocjonalnych u siebie i innych osób na podstawie postawy ciała, mimiki., gestów.

Wydrukujcie kartę pracy, przeczytajcie polecenie i poproście swoje dziecko o wypełnienia karty. Zwróćcie uwagę na to, jak wyglądają ciała osób przedstawionych na ilustracjach.(zapytajcie co te osoby robią z rękami, nogami, głową., zwróćcie uwagę na mimikę).

Ćwiczenia wspomagające koncentrację uwagi

Wydrukujcie obrazek z mandalą. Poproście swoje dziecko o pokolorowanie mandali (takie same elementy niech będą pokolorowane na ten sam kolor).

Mandala – obrazek na bazie koła, rozwija koncentrację, ćwiczy wytrwałość i konsekwencję w działaniu, działa wyciszająco, rozwija zdolności grafomotoryczne.

Zachęcam do pokolorowania mandali również przez innych członków rodziny i porozmawianie o efektach waszej pracy.

 

Terapia pedagogiczna:

Wakacje, znowu są wakacje!

Rozwijanie myślenia, poszerzanie zasobu wiedzy

1.Ogadnij zagadkę.

Kto mi powie, jaki to czas
Gdy przedszkole idzie w las?
Mama z Tatą w piłkę grają,
I wszyscy się opalają.
W tym magicznym czasie,
Grzyby rosną w lesie,
Woda ciepła w morzu,
W górach też nie gorzej…
Lubię taki czas
Mogę długo spać, kto mi powie
Jak ten czas się zowie?
(WAKACJE)

2.Obejrzyj bajkę z serii Bolek i Lolek „Wakacje nad morzem”.

3. Zaznacz zdjęcia, które kojarzą się z morzem (5-7 lat).

4. Co warto zabrać nad morze? Zaznacz (3-4 lata).

Rozwijanie sprawności gafomotorycznej

1.Wakcje nad morzem to szum fal, złoty piasek i lenistwo. Pokoloruj kolorowankę. Nawet w czasie wakacji pamiętaj o prawidłowym uchwycie narzędzi pisarskich! (3-4 lata).

2. Kreślimy szlaczki. Czy przypominają morskie fale? (5-7 lat).

Percepcja słuchowa

1.Przypominamy odgłosy natury. Czy rozpoznasz szum morza? ( 3 lata).

2. Podziel nazwy obrazków na sylaby i narysuj odpowiednią liczbę kresek (4 lata).

3. W których nazwach obrazków ukryła się głoska/literka „M jak morze”? Otocz kołem wszystkie obrazki, w których słyszysz głoskę M na początku, w środku lub na końcu wyrazu ( 5 lat).

Poćwicz czytanie ! (6-7 lat)

Bezpieczne wakacje nad wodą. Obejrzyj film edukacyjny.