Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci

Jeśli dostrzegasz w rozwoju Twojego dziecka odstępstwa, nieprawidłowości, coś Cię niepokoi, masz wątpliwości, pytania – nie zwlekaj, przyjdź do jednej z Naszych Poradni ze swoim dzieckiem i skorzystaj z bezpłatnego „wczesnego wspomagania rozwoju”.

W Niepublicznych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku realizowane są bezpłatne zajęcia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Pomoc ta ma na celu niwelowanie lub minimalizowanie czynników zakłócających rozwój dziecka, pobudzanie rozwoju psychomotorycznego i społecznego dziecka.

Gdzie odbywają się zajęcia w ramach wczesnego wspomagania Rozwoju?

Bezpłatne zajęcia z dziećmi realizowane są w specjalistycznych gabinetach terapeutycznych w siedzibie Poradni przy ulicy Blokowej 4 w Białymstoku.

Kto prowadzi diagnozy i terapie dzieci objętych wsparciem?

Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą wykwalifikowani specjaliści, diagności i terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych dziecka. (m.in. logopeda, psycholog, terapeuta pedagogiczny).

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?

Rodzice powinni wypełnić zgłoszenie dostępne w rejestracji jednej z Naszych Poradni i umówić termin pierwszej wizyty. (tel. do Poradni 85 679 39 40 lub 695-080-009)

 

ZAPIS DZIECKO JUŻ DZIŚ !

 

  1. Wniosek o objęcie dziecka bezpłatnymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Dokumenty od rodziców dzieci zgłaszanych na terapię w ramach WWR przyjmujemy:

  • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1, www.ppp1.pl
    ul. Blokowa 4, lok. 4, 15-788 Białystok, w godzinach otwarcia Poradni